Публикации маркирани с ‘наука и техмологии’

 • БЪДЕШТЕТО Е ФКОСМОСА

  преячели на шефа, нече искан да се хваля нешто, ама од извесно време трениран за космонафт. аз фначалото исках да ставан хчетоводитеу, но после се замислих и сега вече сам на мнемие, че ваф космосат има општо зето по-вече бъдеште одколкото ваф хчетовоцтвото. зашто ле? ами заштото космосат е по-голям од хчетовоцтвото. космосат реялно е най-голямото нешто и като такова може да сабере ваф себе си най ного бъдеште, а и каквото и да е друго. не ле? то хчетовоцтвото и то сабира, ама коуко да сабере. то после като сложиж и данаците и то ништо не остава.

  и затова ейме мене тука ваф тренеровачната капсола. знаете, че нашето домакимство поддържаме далгогодишно преячелство сас братята езванземни от проксима кентавар бета и аз полочаван од тях ценни напъцтвия. последно ми пратиха песемта „земля фельоменаторе”, но междо наз казано, това дето космонафтите санували зельоная трава ваопште не е вярно. сануват дюнери и маслимки. од опит виго казван.

 • КРАЙ НА ЕНЕРГИЙНАТА КРИЗА

  преячели мои, незнам дали знаете, но неутриното е ного трудна за одкриване частица, защтото не взаемодейства почти сас ништо и е ненабльодаема дирекно. за неговото наличие се съди по косвени признаци, а именно по това как се даржат другите частици. така е и сас приздрака на полелея, който прецтавлява дохат на кодката, която е живяла ваф апартамента ни преди наз. П.П. е невидима, но ако козимата ми настръхне, това значи, че тя е наоколо. друк сигорем белек е, че полелеят започва да премигва.

  К.Р. веднага слизай од полелея, пача летяшта! ште изгориж кружката!!1
  П.П. раскарай се твърде ного! асе храня сас електичество. полелеят е моето зарябно. асам тéслата на кодките, нештасници аналогови!!1
  К.З. стига си плюскала! токат е скъп!! освем това, ако надебелееж, ште скъсаж полелеля и Ч.Т. пак наз ште обвени!!1
  П.П. гледайте си ралтата, торби с козима! точно ваф момента закусван и ми се е отворил голям апетит! (оригва се звучно)
  К.З. дано ти преседне некой тлъст ампер!!1
  К.Р. ште те видиме зимата сас какво ште се тъбчеш, като почне режимат на тока!
  П.П. сас космическо лачение, плоскоземецо! ного ясно!!1 само дето од него мяуко започван да светя.
  К.Р. ооо, чодесно! тогава ште те фанеме, ште те вържеме за полелея и ште те ползваме за кружка!!1 мяуко и ти да допренесеж сас нешто за това домакимство, а не само да ветаеш ваф облаците!
  П.П. съшто така и газове ми се образуват от космическото лачение.
  К.Р. одлично!!1 начи ште сме и газефецирани! никаква енергийна криза няма да се осети оназ тази зима!1

 • КАК СЕ ДЕСТЕЛИРА КОДКАИН

  преячели мои, когато някоя кодка преключи земнияд си пъд, тя отива на небето и се превръшта на звездичка. за сички кодки ле важи? да, за сички, освен за ена – тази, която е живяла оназ преди наз саз златим – П.П. когато П.П. по-чинала, тя, поради ожасния си характер, никак не се е превърнала на звездичка, ами се е превърнала на приздрак, заселила се е на полелея ваф днемната и ни тормози при секи одобен случей. ацки цкапана гат, преячели мои, казван ви!!1 по-неже П.П. сега вече е невидима, ас никога не сам знаел как е езглеждала, но ето че цношти, кактоси ровех ваф ено прашно чекнедже да проверя дали Ч.Т. не е скрила там некое будче од лаврак, намерих тази стара цнимка. на гарба ѝ пише слебното:

  „до кодката, която ште наследи слет мен този апартамент.

  здравей, нештаснико цмотан!

  зада ме видиж ваф пълнияд ми блясак, сам се цканирала на домашнияд цкенер. годимата е 2002 и цмартфоните оште неса езобретеми, та се наложи.

  това тук е моето завештамие. оставян исцяло на твое расположемие апартамента си заедно сас прележаштия мо обслужвашт перцонал, вазлизашт на едим брой човек од жемски пол. можеж дасе распореждаш сас тях както намериш за добре или зле. ваопште неме ентересува понеже, ако четеш това, значи ас вече сам нат нештата. ас фсъшнос винаги сам била, но това е друга тема.

  пиша настояштото и зада те ваведа и ваф ена од най-големите местерии на котежкия свят. искан да ти споделя ено мое сензациомно одкритие, което завинаги ште пренареди световнияд рет. ште бъда крадка и по-саштество, по-неже просто ненавиждан да општуван сас непознати!!

  и така. знай, че ние кодките изпускаме ваф въздоха около наз ено вештество, което асам нарекла КОДКАИН. то е престрастявашто за човешката раса и кара хората да се грижат за нас и да испалняват сички наши желамия. този, който знае как да дестелира кодкаина, ште бъде владетел на пламетата. тия дни одкрих как става това. значи, зимаш едим чораб, по-вазможнос бес дубки, и си пъхаш ваф него глупавата глава сас все ошите. слет това влизаш ваф пералмята, заравяж се пот прането и чакаш Ч.Т. да я включи. слет като цикалад на пералмята преключи, кодкаинат ште се е пропил ваф чорапа. цедиш, ботелираш и си ти!!!!11”

  и сега, преячели мои, се чуда дали да се опитан да дестелиран кодкаина или фсъшнос това е пореднияд опит на П.П. даме прецака. за фсеки случей мисла като за начало да ползван златим като опитно зайче. вашето пречуствие какво е? какво ште ме по-саветвате?

 • РЕМОНТ

  Ч.Т. Какво драпаш там отдолу?
  К.Р. ремонтирам фотьоилат, че нешто не пали.
  Ч.Т. Веднага излез от там. Фотьойлът няма двигател.
  К.Р. еееее, што чак сега казваш!! точно смених наклатките!!11

 • УЧЕТЕ ГИ ТИЯ ЕЗИЦИ!!1

  К.Р. а пауч кога ште ми се даде! пауч трябва да се дава ЕЖЕДНЕМНО!!11
  Ч.Т. Пауч вече ти се даде преди 15 минути!
  К.Р. “ежеднемно” не значи “веднъш на дем”, а “секи дем”! колко пъти на дем несе оточнява!!! не ле!!111 

 • ТЕСТ ПОРОДИСТА ЛЕ ВИ Е КОДКАТА

  преячели мои, сигорно ного од ваз се питат дали кодката им е по-родиста. неска ште ви кажа как ваф домашни ословия можете да проведете едим семпал тест, посрецтвон който да остановите това. ште исползван за обект на експеремента мояд саквартирамт лецето разсадникоф.

  СТЪБКА 1. зимате 5 до 20 дьошека ваф зависимос каква точнос слет десетичната запетая гоните.
  СТЪБКА 2. слагате пот тях ено грахово зарно.
  СТЪБКА 3. слагате одгоре кодката и исчаквате.

  ОТЧИТАНЕ НА РЕЗОЛТАТА: ако кодката по-бегне ожасена сас викове „забогами!! какво си сложил пот това легло, нештаснико!!11 ште те съдя за средна телесна по-вреда!!1111“ значи ваф вените ѝ тече синя кръф. ако продалжава да глеба се ено секи момент ше ѝ дадете локум, значи е оригинална колкото адидас сас две черти. 

 • КОГА МАЛЧИ КАМТАРЧЕТО

  преячели мои, неска по-казван наглебно най правилнияд и разумен начим за измерване на теглото. наче, ето вище. лягате близо до камтарчето и по-ставяте и двата крака вархо него, като ваф съштото време за всеки случей сас рацете се даржите здраво за блиската колона. ВОАЛА! НУЛА КЕЛОГРАМА!!11 ТАМ КАДЕТО РАЗОМАТ ГОВОРИ, КАМТАРЧЕТО МАЛЧИ!

  слеткато сте по-лучити тези задоволителми резолтати, вече можете цпокойно дасе одтеглите ваф кухнята за да се по-радвате на третата си за деня питаминозна и витателна закузка.

 • ПИЦАТА НА ШРЬОДИМГЕР

  здравейте, преячели мои! неска ште имаме нагледен орок по-квантова физика. вадете лис и хемикал и записвайте!

  това зат мен е пицата на шрьодимгер, което ште рече следното: нямам прецтава ако отворя котията дали ваф нея има пица или някой вече я е езял. (оназ под „някой“ разбираме златим) ТОЕС пицата ваф момента е езядена и налична едновременно, което е извесно ваф науката като састоямие на суперпозиция. ваф момента ваф който ас като външен набльодател отворя котията, ште се произведе колапс на вълновата функция до ено од састоямията, ТОЕС фселемата ште се раздели на две непресичашти се фселеми, ТОЕС паралелми. ваф ената фселема пицата ште е езядена и ште трябва да гониме златим зада мо се караме, а ваф другата пицата ште е налична, златим ще доскача жизнерадосно и ште я езеде, слет което ште трябва даго гониме да мо се караме.

  та чуда се фмомента дали ми се занимава сас златим или просто ако някой од ваз мо има номера на шрьодимгер, да мо звъмне на човека, да дойде да си пребере пицата, заштото когато гониме златим ис къшти да мо се караме, квант вархо квант не остава, а не сам сигорем че си струва заради ена афстрийска пица. то поне да беше италямска.

  и накрая едим савет: когато искате да изглеждате умни, не забравяйте да казвате ТОЕС при секи одобен случей!

 • КПД-ТО Е ВАПРОЗ НА СТРАТЕГИА

  К.З. шефче, излес дасе гониме.
  К.Р. не, мерси. марзи ме да бяган.
  К.З. ами айде тогава да поедеме някаква питаминозна храна.
  К.Р. амммм не. преял сам.
  К.З. офффф, айде да правиме нештоооо!! 11
  К.Р. пас съм. дасе прави нешто е истоштителмо. а и освем това сам заед!
  К. З. какво правиж там?
  К. Р. броя еднорозите.
  К. З. ама ваф кашома няма никакви еднорози!!!
  К. Р. именно! сас минемом осилия постигам максимом резолтат. почти сам ги преброил. айде тихо, че ме прекъсваж!!111

 • ГРИЖА ЗА ДОМА

  К.З. шефче, май виждан фдалечината Ч.Т.! връшта се!!1 а ти оште неси пуснау прахоцмокачката!!1
  К.Р. ше я пусна. добутал сам я до прозореца. ти само кажи когато мине точно одоло.