Котаракът Румен – Книгата

ваф тази книга ште ви раскажа за основните нешта од живота, като наприменр как се обива мигар, ако слочайно сте завъдили фкъшти, как се раскодира летяшт хладилмик, как да се однасяме сас измислените хора, зашто дагите нямат сямка, как да постъпим ако сме обиденни на фселемата на нервна почва и естествено – кое е най хубавото нешто на света по-примцип.
дави е слатко!
и само румен!! даживей тос хубаф човек!!11

КОТАРАКЪТ РУМЕН, алфа машкар и хобавец

 


 

В началото на лятото на 2017 у нас дойде да живее един малък сив котарак от породата Британска късокосместа, който тежеше половин килограм, основно за сметка на козината. Отчитайки този факт като особено вълнуващ (най-вече за мен), започнах на качвам негови снимки в социалните мрежи. Половин година по-късно котаракът имаше хиляди последователи и тежеше вече пет килограма, понеже с времето разви ужасно тежък характер. Положението продължи да ескалира до появата на първата му книга с изненадващото заглавие “Котаракът Румен”, която се появи на бял свят в края на 2018, а сега, в края на 2019, и втората книга на котката ми вече е факт. Странно е, как докато аз лично нямам време за елементарен фризьор, котаракът ми толкова добре се развива. Това не е честно! Но кое пък е…

Все пак, надявам се да ви хареса!

НАТАЛИЯ АТАНАСОВА, автор

ето едим одкас од книгата зада добиете прецтава какъф фкуз има тя. избрал сам началото на ено од стихотворемията ми, което се казва:

ПРИКАСКА БЕС СРЕДА

това стихотворемие ми се по-лучи доста дълго по-пречина, че садържа великам, а както знаете, великамите са големи хора и заемат ного място. затова се наложи да мо махна средата и фмомента то има само начало и край. другата пречина поради която няма среда е, че ного мраза да пиша среди. най ного харесван началата. затова и ште започнеме сас началото и ште завършиме сас краяд.

ваф висока пламина
ф мрачна, хладна пештера
с пот покрит од кости змейски
вдън горите телелейски
там разгулено живял
вино пил и пецми пял
и се хранел сас размах
великамът Развейцтрах.

този великам чутовен
сприхав бил, немногословен
и затворен по-прерода.
фсички мразил од доша,
штото имал тешко децтво
в тази мрачна пештера.
и роднимите мо цтрашни
съшто били ного мрачни.
той сас фсички скаран бил.
сам живеел си онил
и ваопште на нервна почва
бил обиден на света…