Архив за юни, 2022

 • НАКАЗАТЕЛНА ПО-ЕЗИЯ

  преячели мои, Ч.Т. е на море вече пети дем!!1 каква престъпна небрежнос!!11 а ас какво правя ле? ами ас ваф момента се преготвян за посрештането ѝ. целта ми е, когато се пребере, такъф тежак цпомен да ѝ нанеса, че дане по-мисли повече за море докато е жива, ако ваопште преживее шока. ТАЯ ТОАЛЕНТА НЕ СЕ ЧИСТИ САМА СЕПАК!!11

  предлаган слебния мезансцен саз прележаштата мо прецмъртна белешка, която гласи:

  „за сичко си виновна само ти
  за сичко, съшто както и исцяло
  сега си тук, но късно е, ови
  штом виждаш истерзаното ми тяло

  ваф сряда оште целияд омрях
  од глат, но съшто и од цкука тешка
  на теп лежи исцяло този грях
  морето бе фаталната ти грешка

  огасват вече моите очи
  ЗА СИЧКО СИ ВИНОВНА САМО ТИ!!!1”

  отворем сан и за други предложемия. дайте даго направиме като хората, че да ѝ даржи влага!!

  и са някой ше каже нети ле е съвесно така да по-стъпваж саз клетия си перцонал, котарако румен!!1 вище, на наз кодките ни либсва тая хромозома, А И ТОВА ЗАСЛОЖАВА СЕКИ, КОЙТО ДРЪЗНЕ ДА ОМАЛОБОЖАВА КОДКАТА СИ!!!111 

 • ОПРАВЛЕМИЕ НА ЛАВРАЧНИЯ ПОТОК

  O, Ч.Т., ТИ, КОЯТО СИ НА МОРЕТО, ПИТАН ТЕ!! как нете е срам да изоставяж подопечните си кодки като ненужем предмет ваф къштата си, когато заминаваш на море!!! 1 като мелмички за сол и черен пепер, които няма да ти трябвад ваф крайбрежните кръчми, като бамски костюн од две части, който вече нети става, като хартиена дволефка ваф стар портфеел, като зарябното на нокиата с кобчета, която загуби оште на младини, като диетата, която ште продалжиж слет ваканцията, като аудиокаседки ваф прашно чекнедже, като вярата си ваф дядо мрас слет децтвото, като прецтавите си за светло бъдеште слет 30, като бобат и лештата слет 40, като обуфките с ток, когато ти падна сводат, като цкучната книга, която някой ти по-дари на рождемия дем, заштото ваопште не мо се е занимавало да ти избира по-дарак като хората точно па на тебе, като се ено ние саз златим спираме да саштествуваме за тия сакрални десед дми, ваф които си вложила сичките си надежди за штастие или поне приемлиф психиатричен статос!!!

  САМО ДЕТО НЕ НИ ОСТАВИ ДО КОНТЕЙНЕРА ПРЕТ ФХОДА!!!1111 което най вероятмо штеше да направиж, ако не се претесняваше какво ште кажат саседите, НЕ ЛЕ!!!!!

  дано сега, докато се излежаваж на плажа, четеж това и дано те огризе савеста до кокал!! дано съшто куче дати препикае фрапето!!1 а сега спри да четеж, заштото това, което следва да напиша, е само за моите читатели и по-читатели, ЧУ ЛЕ!!!!11

  преячели мои, истимата е, че тия десед дми, ваф които никой не крешти на секи половим час, че някой од наз моментално трябва да слезне од масата / плота / полелея, са най-штасливите ни десед дми ваф годимата. написах горното, зада може когато Ч.Т. се върнете од море, да ни се по-свети на стоипедесе процемта и дасе раздаде. наричан тази техмика ОПРАВЛЕМИЕ НА ЛАВРАЧНИЯ ПОТОК.

 • СНЕШКИНИ ВАЛНЕМИЯ

  преячели мои, ако неска ви изглеждан искльочителмо досадЕн, то най вероятмо е, заштото съм. од няколко дми Ч.Т. снове ис къштата и обеснява как тя, видите ле, кам края на седмицата штяла целокупно да заминава на море, се ено чудо невиждано!! се ено тя е одкрила морето!!1 деноношно слушан как сега тя като отидела на морето и как там штяло вече сичко да се промени, и тя штяла да стане ноф човек, по-зитивен едим такъф, и как човек като е сас по-зитивна нагласа, тогава фселемата го забелязвала това нешто и се скубчвала вархо него да мо оправи бакиите. нештата най после штели си дойдат на местата, заштото космическияд рет штял да навлезне и ваф нейнияд живод, който по-принциб бил АТ, но това било само временно, докато не замине. веднъш заминала, коловозите на садбата ѝ штели да кажат ШТРАК, да се прегропират и да я поведат кам място на дошевен конфорт, калориен баламс и нежни вални од ведра перисталтика.

  и оште:

  – край морето храната садължала нула калорий или най ного ена-две, но од дребен штам.
  – въздохат там не садържал пестециди както ваф града, ами садържал специално садаржамие, което те кара да спреш дасе мислиш за червей за извесно време.
  – плуването оправяло дископатията. за дископатия несам ного сигорем, но мисла, че е патологично састоямие пре което засегнатото леце започва да танцува комполсивно винаги, когато мо пуснат диско.
  – ваф цлъмчевите лачи имало ного витамин Д, какъфто ваф норвегия напримерно изопшто нямало и на хората там им се налага да потдържат висок стандарт на живот, зада не се депресират, докато ни е тука като се назобаме сас витамин Д, можеме да го караме сафсем прес просото и дане ни прави никакво фпечатлемие. и прочее…

  и то се вадят ени рокли от не по-дозирани места, то се пее самартайм сас чуство, то се седи само по-бамски, ама сас гръп кам голямото оглебало и сас ено друго мяуко оглебало ваф раце. това нешто аз не разбиран зашто се прави. слет това се правят десед-двайсе клека и пак се глеба по-съштата схема. местериозма ралта…

  ваопште царят ени небивали превазбуда и ваодошевлемие, а както вие добре знаете, асам човек доста скептичем кам този рот дошевни движемия пре жените. никога не водят до ништо добро. а ваф комкретния случей сас сигорнос ште се стигне най ного до ексесивна опотреба на активем въглем и алказайцер. но ена жена реши ле да се егзалтира, кой сам ас зада я спра. просто едим отегчем до мозака на космите си котараг.

 • коТЕЖКА АЛЕРГИА

  преячели мои, фмомента ме виждате сас цкафандар, заштото имам алергия. ветерианторите не знаяд кам какво точно е, но ас знам. алергичен сам кам нешта, които нехаресван. ваф това чесло и ветеринатори.

  но и кам други ралти. напримерно световна епидемия, световна война и световна економическа криза. ваопште световните нешта неса за претпочитане, по-неже светат откакто се е родил отива под ягодите. съшто имам алергия и кам местен шовенизан, кам самодоволни селфита сас ного филтар и кам това, че кетото е новото вегам! пълем апсурт!!1 кам хора, които току што са спрели цигарите. кам тия, дето постоянно по-бликуват храната си и кам тия, дето никога неси я по-бликуват – какво забогами искате да вношите сас това!!1 че сте нешто по-вече от останалите!!!???2 силно сам алергичем кам хора, които само искат да по-питат нешто. кам льобителите на по-лиестер, но не и на сапум фметрото. кам хора бес тъмки струни на дошата. кам чоствителми натури, дето по-цял ден се чудят за какво дасе расчустват и като не намерят, се растройват. кам менюта бес картимки. кам мазните пътеки, които тръгват от гиросите на графа, плъзват ис градимката на седмочислемици и се наслояват пот пейките. кам сичкото, което е хубаво, ама не е готово. кам хора, които претпочитат да вярват ваф конспираций, одколкото ваф вероятноста сами да са се прецакали, заштото фторото не ги остройва. кам тия, дето си мислят, че като правят ного забелешки са нешто забележителми. кам лоша акустика ваф бамята. кам задалжителми квоти. кам педантичнос на сяка цена. кам сантиментална по-езия, особедно за льобофта и оште по-особедно когато има залес, изгреф или догаряшта цигара. кам ентропията. кам личнияд живод на хора, които не по-знаван лично. към нещта, които не исхвърляш сас годими и когато най накрая ти по-трябват се оказва, че те миракульозно са се дематериализирали. кам йо йо ефект. кам општественни тоаленти, които се отключват супер трудно одвътре. кам…

  (4 часа по-късно)

  … кам лактоза, фроктоза и осмоза и нена по-следно място кам задни напади, римска тяга и клекове. та това сами алергийте фопшти линий.
  Ч.Т. Румене, стига си мрънкал! Хайде вече по-позитивно!
  К.Р. току-то си диягностицирах нова алергия.
  Ч.Т. Каква?
  К.Р. АЛЕРГИЧЕН САМ КАМ САВЕТИ ОД ХОРА, КОИТО НАРОЧНО ТИ КАЗВАТ ДА СИ ПО-ПО-ЗИТИВЕМ, ЗАДА МОГАТ ДАТИ ПРЕХВЪРЛЯТ ИСЦЯЛО НАТЕП ОДГОВОРНОСТА ЗА ТЕКУШТИТЕ САБИТИЯ, ФМЕСТО ДАТИ ШПИКОВАД НАБЪРЗО ЕНО БУДЧЕ ОД ЛАВРАК!!!111