Архив за декември, 2022

 • СЦЕНАРИЙ ЗА КОЛЕДЕН ФИЛН

  преячели мои, явяван се днез по-работа. искан първо на ваз да кажа, че сам написал сценарий за коледен филн и сега ште ви прецтавя тука началото да кажете как виждате продалжемието. ште исчакан мяуко да си направите някви пукамки и почван.

  така.

  сичко започва ваф ношта преди коледа, когато на заможно америкамско семейство од средната класа мо се налага да напусне мега яката си къшта ваф претградие на голям грат за праздниците, но по незнайна пречина се оказва, че са забравили най-мяукото си дете само фкъшти. тя пречината фсъшнос не е толкова чак незнайна де. те хората просто немогат да го понасят това дете, понеже е някакво хиперактивно, разглезено, естерично и одсега мо лечи, че като по-расне ште зема наркотици. и като става така, снимачнияд екип съшто го зарязва, заштото е обеден, че това е едимственияд филн, сас който това дете актьор ште остане ваф историята на киното и ваопште не им се занимава сас него. фместо това отива да проследи какво се случва сас останалта част од семейството.

  ваф това време голямата сестра, която е работохолезирана млада професионалиска и начинаешта стара мома преживяла бърнаут, заминава пре баба си ваф малкияд преовенциалем грат кондофрей, штата уисконсин по-ралта. ами да! има кондофрей и ваф штатите, ного ясно! знаете ги какви са америкамците – като не могат сами да си измислят имената на градовете и зимат од имената на нашите селишни системи. там се срешта сас мъш сас карирана риза, който се казва кьоркю тюкпи ян, но месните го наричат просто ян. той е шеф, основател и едимствем сложител на месната агемция we drink, you drive. като го вижда такъф едим наторален, голямата сестра преосмисля цемностите си, завръшта се кам истимските нешта ваф живота и междо тях се сабуждат одавна забравени чуства, които цялата публика очаква осърдно секи момент да комсонират.

  и точно тогава ваф кондофрей, уисконсин престига сас лъскавияд си деЛореан шефат на голямата сестра, сас който тя има тайна връска. връската е тайна не заштото е извънбрачна или нешто такова, ами заштото просто апсолютно никой несе ентересува од техният ентимен живод. голямата сестра междо другото далбоко ваф сарцето си не е лошо момиче, обаче за сажелемие шефат ѝ има силно влиямие вархо крехката и пцихика и знаете ле кво и казал? съштото, което е казал бадман на робин, когато мо казва да се качи ваф колата. и то е „кАчи се ф колата!!”. и тя се качила.

  и никой по-вече не ги видял, защтото тоя деЛореан по-по-грешка бил съштияд од завръштане ваф бъдештето. оная странната кола сас вдигаштите се настрани врати, сештате се. те просто сценографите я зели назаем од склада за декори, за да пестят бьоджет и гле кво стана, начи!!! фсъшнос сафсем запоследно са ги видяли за мяуко слет финалните натписи на ледена епоха две, да пекат на шиш кревогледата катерица.

  прехвърляме се на следваштата сьожетна линия, а именно мяуката на семейството. тя е хубава жена но е сасипана од цмотанияд си семеен живод и решава да се оддаде на едногодишно падешествие са сцел да преодкрие себе си.

  парвоначално заминава за рим, кадето, по-неже е истимска америкамка, се престрастява кам яденето на паста и надебелява сас четирсе келограма. налага се да я преемат по спешнос ваф индийски ашрам на пост и молитва докато ги свали. там обаче е се оказва, че здравната каса не го поема това нешто, просто няма такава кленична патека, разбирате ле и тя се прехвърля на бали, кадето по сценарий трябва да преживее романтична връска сас хайвер бадем.

  ваф последния момент обаче става ясно, че бадем е ангажиран сас друга продукция и се налага продоцентите да го заменят сас коентим тарантимо. жената просто одкача, вика вие луди ли сте, бе, апсурт, тоя извратеняк, фърля им хонорара ф лицата и заминава да търси мажа си. на коентим тарантимо това му идва дюшеш, заштото той и бес това претпочита да направи един бескраем монолок, од който ништо да не става ясно, освен, че той самияд е баси пича, да си земе парите и даси ходи и той човекат, че са праздници. и така.

  и сега остава да видиме какво става сас баштата. баштата, естественно, е чемге и е испратем на тайна мисия ваф ел ей. мяуко е плешиф, но прес осемдесетте, когато реялно се развива действието, е имало и такива чемгета. невероятно, но факт! поради спецефичем дерматологичем проглем баштата не може да носи други дрехи, освем бял памучен потник, дори и на коледа. ного нездравословно!

  задачата мо е да неотралезира терорестична група и да изведе заложниците од небостаргач и се почва ено лазене по ваздоховоди, ено вздривяване на асансьорми шахти, ено трошение на големи стакла на сол, ваопште пълно мазало!!1 и точно свършва цялата ралта на косам оспешно и престига жена мо и мо казва НАЧИИИИ, ГЛЕ КАК СИ СИ ОМАЗАЛ ПОТНИКА БАШ НА КОЛЕДА, БЕ ЧОВЕК!!1 АМА, КАКВО Е ТОВА НЕШТО, БЕЕЕЕЕ!!! МА КАК МОЖЕ, БЕЕЕЕ! АС ЦЯЛ ЖИВОТ КАТ НЯКВА РОБИНЯ И КАТ МАРА ПЕПЕЛЯЖКА ТУКА ДА ТРЯБВА ДА ТИ… АБЕ, ОТИВАЙ БЪРЖЕ ДА СИ СМЕНИШ ПОТНИКА, ЧЕ НЕ ЗНАМ ВЕЧЕ!!!1111 ЧУВАЖ ЛЕ КАКВО ТИ КАЗВАН!!!

  и општо зето така започва сценарияд ми, преячели мои, и сега чакан предложемия од продоцемти, зада можеме да го заснемеме тоя филн и живод и здраве догодима да можете да го глебате по-телевизора. то даже може нон стоп да се варти, заштото аз не виждан какво по-вече може да бъде казано по-адрез на колебните филни.

 • КОЛЕБНО СОДОКО С ЛАНПИЧКИ (новогодишно обраштемие кам нациата)

  кораш, преячели мои, не остана!!1 само да мине и новогодишната ношт за по сигорно и ште ги избутаме оспешно праздниците и тая годима. знам, тежко е, скъпо е, времеемко е, изморително е, нездравословно е, но просто трябва да се направи. няма как. и сега ште ви обесня зашто.

  тоя живод не се живее од самосебе си, преячели мои, животат иска живеене, а живеенето изморява. то е нагъсто нагъсто осеяно с всякакви досадни нешта като ходенето на ралта, згъване на чаршафи сас ластици, рязане на ногтите на краката, ваздържание од ваглехидрати, ваздържане од неваздърани реакций, списаци, обажки, сметки, ходене на някаф цкапан цпорт, постоянното оништожително осештане, че не си подбрал точните хранителми добавки, точната професия, точния фрезьор, постоянното оништожително осештане, че денят, ваф който най после ще забравиж йотията фключена, наближава, постоянното оништожително осештане, че всичко е наред само превидно, постоянното оништожително осештане, че ДНЕС ВЕЧЕ ЗАДАЛЖИТЕЛНО НЕШТО ТРЯБВА ДА СЕ НАПРАВИ!!1111

  и вечните вапроси – каде збърках? доколко е фатално това? зашто винаги съм на две противоположни мнения по важните вапроси? ште се оправи ли тая даржава? и ас ли ште полодея като сички останали? докога ште витае моето опус витае? какво по-дяволите се случва сас скапаното ми кондалини?22 няма ли вече да се сабужда!!11 и ас лс ште свърша в слаткарница счела сас содокото?? и кога някой най после ште стане като мъш и ште земе решемие последно рЕторика или рИторика!!1 АМАН!11111

  и оште – смазвашта либса на чудеса на дневна база, почти никакви невероятни обрати, знанието, че няма да ти се размине. какво ли? нищо няма да ти се размине, ного ясно! и най непреятното од сичко – знанието, че едим светал дем, точно когато най мяуко по-дозираш, ти ште бъдеш разоблечен и тогава вече ште е твърде късно за каквото и да е!!111

  ами то, преячели мои, ваф едим момент вапросат има ле живод слет смарта започва да ти става безразличем. това, което те валнува истимски е, има ле живод по-време на живота, не ле?

  и затова някаде кам края на годимата о сички наз се надига ено желамие сичко това да спре!! и палим колебните ланбички и го спираме!!1 праздниците са, зада се прави това нешто синхромно, од сички едновременно. прецтавяте ле си, ако всеки го правеше както и когато го осети! штеше да настъпи ацка соматоха!!111 слава бого ено нешто поне на тоя свяд е измислено като хората!!1

  ТА ЧЕСТИТИ ПРАЗДНИЦИ, ПРЕЯЧЕЛИ МОИ!!11

  и после какво ле? ами после гасиме ланбичките и започваме одначало. и ако ного искате лъч надежда, ето го:

  СИЧКИ ШТЕ ПРЕМИНЕМЕ ПРЕС ТОВА ЗАЕДНО!1111

 • ДЕДОВАТА ТИ КОЛЕБНА!!1

  седиме си сношти саз златим, шетаме си ис кухнята и по-едно време чуваме как на вратата се ползва званец: ЗВЪНК-ЗВОООННННККККК!111
  К.Р. кой звани?
  К.П. Имате пратка.
  К.Р. ти да неси добрияд старец?
  К.П. Не съм чак толкова стар, но може и така да се каже. Дължите сто двайсет и седем лева и тридесет и пет стотинки и усмивка.
  К.З. как така далжиме? първо напърво ние сме кодки и неможеме дасе осмихваме. и фторо нафторо нямаме тоукова ного пари. ште се пазариме! предлаган ти педесе и четери цтотимки суха пара. тоукава имам пот дивама.
  К.Р. млакни, златиме!!1 изопшто няма дасе пазариме! колебните по-дараци са бесплатми!1 тоя е шерлатамин!!1
  К.П. Ще отворите ли да си вземете пратката или не? Дължите сто и …
  К.Р. МОШЕМНИК!11 ништо нети далжиме!! раскарай се монументално одтука, дедовата ти колебна!!11111 Ч.Т. каза да отваряме само ако дойде бадко коледа!!1
  К.П. Не съм никакъв Дядо Коледа. Аз съм куриер Портаров от куриерска фирма…
  К.Р. оооо, портароф, ти ле си! ами, така кажи!! РАСКАРАЙ СЕ МОНУМЕНТАЛНО ОД ТУКА, ТВОЯТА КОЖА КОРИЕРСКА!!111 ние нужда од рокли сас леопардоф примт и полеестерни палта саз дълак косам нямаме!!11 последното имаше розово сардсе од пайети на гарба сас размерите на аляска!!1 а, да, и някакаф ного цкапан парфюн „дочно и камбана” май се казваше и май пак ти го донесе! искан дати кажа, че ти, портароф, имаж одвратителем фкуз! ного ти е цкапана цтоката!!11
  К.П. Оффф, винаги има проблеми на тоя адрес! Мога ли да говоря с някой възрастен.
  К.Р. няма смисал. ште настъпиш тешка мотика. ясно си спомням, че теб Ч.Т. веднъш те нарече „слога на сатаната” и каза оште че ти и твояд брандиран мекробус като цяло прецтавлявате едим од комниците на апокалипсисад!! 1111 ако я извикаме, до 5 менути по-лицията ште те репатрира пренодително. нея съшто.
  К.П. О, това тук ли се случи! Всички сте луди в тая къща!
  К.З. ааа, не така!! ас несам! неси ле чувал, че НЕ Е ЛУТ КОЙТО ЕДЕ БАМИЦАТА!!111 ваф тази къшта това сан ас – златим, известем по коледа и като дон диарио!! искан само од льобопицтво да попитан какво носиж тоя пъд?
  К.П. Храна за две котки за половин година. НО СЕГА ВИ КАЗВАМ ДОВИЖДАНЕ И СЕ НАДЯВМ НИКОГА ПОВЕЧЕ ДА НЕ СЕ ВИДИМ!
  К.Р. И К.З. О, НЕ!!111 ПОРТАРОФ!!!! ПОРТАРОООООООООФ!!1 СТАНА ГОЛЯМА ГРЕЖКА!! ВАРНИ СЕ ВЕДНАГАААА!!1111 ПОРТАРОООООООООФ!!!! ПЕДЕСЕТ И ЧЕТЕРИ ЦТОТИМКИ СА СИ ПАРИ ВАФ НАШИ ДМИ!! ЗАМИСЛИ СЕ!!!111 

 • МЕНЮТО Е ХУБАВО ДА Е И ПОСНО

  Ч.Т. ЗЛАТКОООО!
  К.З. АН КОООООО!!1 ЗАЕД САМ!
  Ч.Т. Идвай да обядваме.
  К.З. какво има за обят?
  Ч.Т. За теб и за Румен риба тон, а за мен хумус, понеже постя.
  К.З. а зашто и хумосат да не е замен??2 АС И ПОСТЯ!!1

 • ЕЙ ТЪЙ КАТ СТАНЕ…

  ей тъй като стане да ми висат крачката, ралтата никога не отива на добре, преячели на шефа!! Ч.Т. казва, че сам биу сабориу латиерата и сам я биу счупиу, А АС ДОРИ НЕ Я ЗНАМ ТАЯ ДУМА, КОУКО ДА САМ Я САБОРИУ!! 11!!!!!1

  светат за мен е минно поле, осеяно нагъсто нагъсто сас латиери, които ас даже незнам какво прецтавлявад…

 • КОТЕШКИ ФОЛКЛОР

  преячели на шефа, колебните праздници наближават и асам започнау да реперитан вече мояд коледарски репертоар. неска даже сам седнау на осилвателя, зада можете сички да ме чуете и ште ви испеа ена афторска коледарска песем, сас която мисла да по-здравя Ч.Т. на коледа.
  слушайте сега.

  старай мома ходом ходи
  ходом ходи, чехли тропа
  насрешта ѝ рижа кодка
  па ѝ дума, хем нарежда:

  ой те тебе, рижа кодко
  де си расла толко дива
  толко дива хем вреслива
  одговаря рижа кодка:

  ой те тебе, старай моме
  старай моме, кибритлийко
  я съм, моме, златна кодка
  чисто злато немерено
  немерено неброено

  я сам расал тамо горе
  тамо горе на дивама
  и сам дошъл с първи петли
  хем да пея, хем да думам:

  дар дари ме хранен шопар
  хранен шопар тригодишен
  до три годин огояван
  в наденици престоявал

  ако ми се малко види
  дар дари ме пештна хлеба
  пештна хлеба две дозини
  превит кравай до шес броя

  ако ми се малко види
  дар дари ме риба мрена
  печен шаран лимонлия
  паламут магданозлия

  АКО ТИ СЕ НОГО ВИДИ
  ЗНАЧИ НОГО ТИ СЕ СВИДИ!!111