БЪДЕШТЕТО Е ФКОСМОСА

БЪДЕШТЕТО Е ФКОСМОСА
23.11.2022 Наталия Атанасова

преячели на шефа, нече искан да се хваля нешто, ама од извесно време трениран за космонафт. аз фначалото исках да ставан хчетоводитеу, но после се замислих и сега вече сам на мнемие, че ваф космосат има општо зето по-вече бъдеште одколкото ваф хчетовоцтвото. зашто ле? ами заштото космосат е по-голям од хчетовоцтвото. космосат реялно е най-голямото нешто и като такова може да сабере ваф себе си най ного бъдеште, а и каквото и да е друго. не ле? то хчетовоцтвото и то сабира, ама коуко да сабере. то после като сложиж и данаците и то ништо не остава.

и затова ейме мене тука ваф тренеровачната капсола. знаете, че нашето домакимство поддържаме далгогодишно преячелство сас братята езванземни от проксима кентавар бета и аз полочаван од тях ценни напъцтвия. последно ми пратиха песемта „земля фельоменаторе”, но междо наз казано, това дето космонафтите санували зельоная трава ваопште не е вярно. сануват дюнери и маслимки. од опит виго казван.