САНЯТ НА КОТАРАКАТ РУМЕН

САНЯТ НА КОТАРАКАТ РУМЕН
22.10.2022 Наталия Атанасова

ВНИМАНИЕ ДЪЛАК ТЕКСТ, ОПАСЕМ ЗА ЛОШОТО НАСТРОЕМИЕ!!!1

преячели мои, ваф свояд педгодишем живод сам преживял множество невероятни прекльочемия, някои од които действителмо сасе случили. неска ште ви раскажа ено од тях.

вчера слетобеда реших даси поцпя на дивама, заштото нале петак е дем на майстора, а ас ако ваф ено нешто сам майстор, това е цпането. цпането и сануването. ние кодките прекарваме поне две трети од живота си цпейки. за нас светат на съништата е по реалем од обикновеннияд свят, ваф който жевееме сас ваз хората и трябва да знаете, че по големи майстори на съништата од нас няма!!1

и ето ме мене на дивама – заспал сам хубаво целияд и даже вече сам се по-топил ваф фазата на съништата. за този октонврийски слетобет си бях езбрал да ида мяуко на реболоф, че нали сега е сезонат на лаврака. качих се ваф моята съништна ребарска лотка, която ас винаги се старая да потдържан ваф исправнос, излезнах ваф одкрито море и спуснах въдицата.

а то ваф саня ми напекло ено хубаво цлъмчице, аси ловя ено хубаво рипките и толкова хубаво ми спорѝ, че чак си запях:

рипка първа – ей я на
рипка фтора – ей я на
рипка трета – ей я на

(два часа по късно)
рипка двеста трийсед и дванайста – ей я на
рипка двеста трийсед и три… – я! таа неште да излиза!! сигорно е ного голяма!!! я пак да пробван!!
рипка двеста ТРИДЕСЕТ И ТРИ… – ПАК НЕ ИЗЛИЗА!! АМА КАКВО СТАВА ТУКА, БЕ! СИГОРНО САМ ОЛОВИЛ ЦАРИЦАТА МЯУКА НА ЛАВРАЦИТЕ! ТОВА НЕ Е ЗА ИСПУСКАНЕ!!!111 Я ПАК!!
РИПКА ДВЕСТА ТРИЙСЕД И ТРИНАЙСТА – ЕЙ Я НА!!!

и какво мислите, че видяха ваф този момент ловно-ребарските ми очи, преячели мои! то не било никаква царица мяука на лавраците, ами бил самияд златим!!! мокар като мокра кодка, стиска ена клета торбичка од била ваф рака, и ми вика:

К.З. земи ме, лодкарйо, на твоята ладия лека!
К.Р. ваф никакаф случей!!! тебе, златиме, някой комкретно канил ли те е ваф мояд сън, че идваш ти сега тука да досаждаж, кажи!!!
К.З. енннн тоооо… ас штото цпях наблизо и ми стана цкучно иии…
К.Р. не, не, не!! ас те питан КАНИЛ ЛЕ ТЕ Е ТЕБЕ НЯКОЙ ВАФ МОЯД СЪН, ЧЕ ИДВАШ ТИ СЕГА ТУКА ДА ДОСАЖДАЖ!!!!!11 ОДГОВОРИ!
К.З. еннн… никой не ме е каниу… ама съм зел тигам, зехтим и девесиу. ето!
К.Р. начи, сега, златиме, зимаш си тигама, зехтима и девесила и си отиваш обратно ваф твоя си сън, да си едеш твоят си реболоф!!11 човек неможе начи за два часа да остане насаме сас лаврака си од тебе!! хайде сега цкачай обратно ваф морето и да те няма!!1
К.З. НЕ, ШЕФЕ, МОЛЕТИСЕ!!11 ваф мояд сън дойде Ч.Т. и иска да ме къпеме! и съшто така каза, че слеткато ме искъпеме мене, после си ти нарет!!
К.Р. БОСКОДИ ЖОБЕ МОЙ!!! КАКВО ШТЕ ПРАВИМЕ СЕГА!!!!1111 слушай, имам идеа! давай да отиваме ваф нейния сън!! тя там няма да се сети да ни търси, заштото ваф нейните си съништа тя санува само еклери и шоколадови торти.
К.З. ами лаврака? няма ли и него да го земеме?
К.Р. зимаме го, ного ясно! аше ти го подаван, а ти го мятай направо ваф нейния сън. айде, аше броя! почваме:

рипка първа – ей я на
рипка фтора – ей я на
рипка тре…

Ч.Т. АМА, КАКВА Е ТАЯ УМРЕЛА РИБА ВЪРХУ ШОКОЛАДОВИТЕ МИ ТОРТИ, БЕЕЕ!!!! ЕГАТИ КОШМАРА!!! ЗНАЧИИИ, САМО ДА СЕ СЪБУДЯ И ВЛИЗАТЕ В БАНЯТА И ДВАМАТА ЗА НАКАЗАНИЕ!!!!!