Публикации маркирани с ‘Ч.Т.’

 • КОТЕШКИ ФОЛКЛОР

  преячели на шефа, колебните праздници наближават и асам започнау да реперитан вече мояд коледарски репертоар. неска даже сам седнау на осилвателя, зада можете сички да ме чуете и ште ви испеа ена афторска коледарска песем, сас която мисла да по-здравя Ч.Т. на коледа.
  слушайте сега.

  старай мома ходом ходи
  ходом ходи, чехли тропа
  насрешта ѝ рижа кодка
  па ѝ дума, хем нарежда:

  ой те тебе, рижа кодко
  де си расла толко дива
  толко дива хем вреслива
  одговаря рижа кодка:

  ой те тебе, старай моме
  старай моме, кибритлийко
  я съм, моме, златна кодка
  чисто злато немерено
  немерено неброено

  я сам расал тамо горе
  тамо горе на дивама
  и сам дошъл с първи петли
  хем да пея, хем да думам:

  дар дари ме хранен шопар
  хранен шопар тригодишен
  до три годин огояван
  в наденици престоявал

  ако ми се малко види
  дар дари ме пештна хлеба
  пештна хлеба две дозини
  превит кравай до шес броя

  ако ми се малко види
  дар дари ме риба мрена
  печен шаран лимонлия
  паламут магданозлия

  АКО ТИ СЕ НОГО ВИДИ
  ЗНАЧИ НОГО ТИ СЕ СВИДИ!!111

 • САНЯТ НА КОТАРАКАТ РУМЕН

  ВНИМАНИЕ ДЪЛАК ТЕКСТ, ОПАСЕМ ЗА ЛОШОТО НАСТРОЕМИЕ!!!1

  преячели мои, ваф свояд педгодишем живод сам преживял множество невероятни прекльочемия, някои од които действителмо сасе случили. неска ште ви раскажа ено од тях.

  вчера слетобеда реших даси поцпя на дивама, заштото нале петак е дем на майстора, а ас ако ваф ено нешто сам майстор, това е цпането. цпането и сануването. ние кодките прекарваме поне две трети од живота си цпейки. за нас светат на съништата е по реалем од обикновеннияд свят, ваф който жевееме сас ваз хората и трябва да знаете, че по големи майстори на съништата од нас няма!!1

  и ето ме мене на дивама – заспал сам хубаво целияд и даже вече сам се по-топил ваф фазата на съништата. за този октонврийски слетобет си бях езбрал да ида мяуко на реболоф, че нали сега е сезонат на лаврака. качих се ваф моята съништна ребарска лотка, която ас винаги се старая да потдържан ваф исправнос, излезнах ваф одкрито море и спуснах въдицата.

  а то ваф саня ми напекло ено хубаво цлъмчице, аси ловя ено хубаво рипките и толкова хубаво ми спорѝ, че чак си запях:

  рипка първа – ей я на
  рипка фтора – ей я на
  рипка трета – ей я на

  (два часа по късно)
  рипка двеста трийсед и дванайста – ей я на
  рипка двеста трийсед и три… – я! таа неште да излиза!! сигорно е ного голяма!!! я пак да пробван!!
  рипка двеста ТРИДЕСЕТ И ТРИ… – ПАК НЕ ИЗЛИЗА!! АМА КАКВО СТАВА ТУКА, БЕ! СИГОРНО САМ ОЛОВИЛ ЦАРИЦАТА МЯУКА НА ЛАВРАЦИТЕ! ТОВА НЕ Е ЗА ИСПУСКАНЕ!!!111 Я ПАК!!
  РИПКА ДВЕСТА ТРИЙСЕД И ТРИНАЙСТА – ЕЙ Я НА!!!

  и какво мислите, че видяха ваф този момент ловно-ребарските ми очи, преячели мои! то не било никаква царица мяука на лавраците, ами бил самияд златим!!! мокар като мокра кодка, стиска ена клета торбичка од била ваф рака, и ми вика:

  К.З. земи ме, лодкарйо, на твоята ладия лека!
  К.Р. ваф никакаф случей!!! тебе, златиме, някой комкретно канил ли те е ваф мояд сън, че идваш ти сега тука да досаждаж, кажи!!!
  К.З. енннн тоооо… ас штото цпях наблизо и ми стана цкучно иии…
  К.Р. не, не, не!! ас те питан КАНИЛ ЛЕ ТЕ Е ТЕБЕ НЯКОЙ ВАФ МОЯД СЪН, ЧЕ ИДВАШ ТИ СЕГА ТУКА ДА ДОСАЖДАЖ!!!!!11 ОДГОВОРИ!
  К.З. еннн… никой не ме е каниу… ама съм зел тигам, зехтим и девесиу. ето!
  К.Р. начи, сега, златиме, зимаш си тигама, зехтима и девесила и си отиваш обратно ваф твоя си сън, да си едеш твоят си реболоф!!11 човек неможе начи за два часа да остане насаме сас лаврака си од тебе!! хайде сега цкачай обратно ваф морето и да те няма!!1
  К.З. НЕ, ШЕФЕ, МОЛЕТИСЕ!!11 ваф мояд сън дойде Ч.Т. и иска да ме къпеме! и съшто така каза, че слеткато ме искъпеме мене, после си ти нарет!!
  К.Р. БОСКОДИ ЖОБЕ МОЙ!!! КАКВО ШТЕ ПРАВИМЕ СЕГА!!!!1111 слушай, имам идеа! давай да отиваме ваф нейния сън!! тя там няма да се сети да ни търси, заштото ваф нейните си съништа тя санува само еклери и шоколадови торти.
  К.З. ами лаврака? няма ли и него да го земеме?
  К.Р. зимаме го, ного ясно! аше ти го подаван, а ти го мятай направо ваф нейния сън. айде, аше броя! почваме:

  рипка първа – ей я на
  рипка фтора – ей я на
  рипка тре…

  Ч.Т. АМА, КАКВА Е ТАЯ УМРЕЛА РИБА ВЪРХУ ШОКОЛАДОВИТЕ МИ ТОРТИ, БЕЕЕ!!!! ЕГАТИ КОШМАРА!!! ЗНАЧИИИ, САМО ДА СЕ СЪБУДЯ И ВЛИЗАТЕ В БАНЯТА И ДВАМАТА ЗА НАКАЗАНИЕ!!!!!

 • ФРОЙЛЯЙН ШМИДТ

  К.Р. ЗЛАТИМЕ, КАКВО ПРАВИЖ!?!?2
  К.З. ТИХО! глебаме серял!
  К.Р. откога глебаш серяли!! пре това ваф тази конпрометирашта поза!!111
  К.З. одкакто фройляйн шмидт има ПМС. ного се е обострила! прави каквото каже! ! по-ложемието е кретично!!1
  К.Р. коя, забога ми, е фройляйн шмидт???2
  Ч.Т. МЛЪКВАЙТЕ И ДВАМАТА! Жестоко се напрягам да ви слушам пискливите гласчета! Златине, подай ми дистанционното! И се изправи малко, че така ще се изгърбиш!!
  К.З. ЙААА, ФРОЙЛЯЙН ШМИДТ!!!

 • ЗАПЛАХА ЗА КОТЕЖКАТА ПО-ПО-ЛАЦИА

  К.Р. снешке, какво е това!!
  Ч.Т. Снощи бях на сватба и хванах букета на булката. Значи, че ще се омъжвам. Можеш да ми честитиш!
  К.Р. КАКВО СИ НАПРАВИЛА, ЗАБОГАМИ!!!111 ти не знаеж ле, че секи път, когато някоя стара мома фане бокета на булката, някаде по-света омира ено мяуко котемце, което тя иначе штеше да осинови и да живее сас него до края на дните си!!!!!!!!! 

 • ЯЙЧИЦАТА НА ЗЛАТИМ

  Ч.Т. Злателине, дай едно руло тоалетна хартия, че ще влизам в тоалетната!
  К.З. НЕМОЖЕ!!! сичките са фсе за мен!
  Ч.Т. Златьо, дай бърже, че ми е спешно!
  К.З. ти прикаската за косето-босето и лъжи-лиска од рамбо силек нали я знаеж: първияд дем – косемце-босемце, дай ено ейчице, фторияд дем – косемце-босемце, дай ено ейчице, и като цвършили ейчицата ваф гнездото, знаеж ле какво мо казала?
  Ч.Т. Какво?
  К.З. казала мо, тогава теп ште изям!!!1
  Ч.Т. Хайде, стига глупости! Знаеш, че не ям котки!
  К.З. ас нямах претвит, че точно ште ме изедеш… 

 • И ТИХО ВЕЧЕ!!111

  Ч.Т. Момчета, разкарайте се, ще си лягам.
  К.Р. оу, ама ти си се върнала од морето!!
  Ч.Т. Още преди четири дни, за Бога!
  К.Р. може. неми е направило фпечатлемие.
  Ч.Т. Е КАК! Нали ви донесох подаръци!
  К.Р. по-дараци, викаж… колко ентересно. а те каде са?
  Ч.Т. Изядохте ги.
  К.Р. хм. какви бяха?
  Ч.Т. За теб попчета, за Златин надуваем еднорог.
  К.Р. може, незнам, нямам цпомен. айде тихо вече, че златим цпи.
  К.З. и ас нямам цпомен. освем това еднорогат беше жилаф. и тихо вече, че златим цпи!!11
  Ч.Т. Ти си Златин!
  К.З. няма да се изненадан. чустван се като човек изял еднорок. айде лягай на дивама и утре ште го оточниме това, че фмомента сам заед.
  Ч.Т. ЩЕ СПЯ НА СОБСТВЕНАТА СИ СПАЛНЯ!
  К.Р. БЕ, НЯМА ТАКОВА НЕШТО! НАЛИ САМ ТИ ГЛЕБАЛ НА КАФЕ!!11

 • НАКАЗАТЕЛНА ПО-ЕЗИЯ

  преячели мои, Ч.Т. е на море вече пети дем!!1 каква престъпна небрежнос!!11 а ас какво правя ле? ами ас ваф момента се преготвян за посрештането ѝ. целта ми е, когато се пребере, такъф тежак цпомен да ѝ нанеса, че дане по-мисли повече за море докато е жива, ако ваопште преживее шока. ТАЯ ТОАЛЕНТА НЕ СЕ ЧИСТИ САМА СЕПАК!!11

  предлаган слебния мезансцен саз прележаштата мо прецмъртна белешка, която гласи:

  „за сичко си виновна само ти
  за сичко, съшто както и исцяло
  сега си тук, но късно е, ови
  штом виждаш истерзаното ми тяло

  ваф сряда оште целияд омрях
  од глат, но съшто и од цкука тешка
  на теп лежи исцяло този грях
  морето бе фаталната ти грешка

  огасват вече моите очи
  ЗА СИЧКО СИ ВИНОВНА САМО ТИ!!!1”

  отворем сан и за други предложемия. дайте даго направиме като хората, че да ѝ даржи влага!!

  и са някой ше каже нети ле е съвесно така да по-стъпваж саз клетия си перцонал, котарако румен!!1 вище, на наз кодките ни либсва тая хромозома, А И ТОВА ЗАСЛОЖАВА СЕКИ, КОЙТО ДРЪЗНЕ ДА ОМАЛОБОЖАВА КОДКАТА СИ!!!111 

 • ОПРАВЛЕМИЕ НА ЛАВРАЧНИЯ ПОТОК

  O, Ч.Т., ТИ, КОЯТО СИ НА МОРЕТО, ПИТАН ТЕ!! как нете е срам да изоставяж подопечните си кодки като ненужем предмет ваф къштата си, когато заминаваш на море!!! 1 като мелмички за сол и черен пепер, които няма да ти трябвад ваф крайбрежните кръчми, като бамски костюн од две части, който вече нети става, като хартиена дволефка ваф стар портфеел, като зарябното на нокиата с кобчета, която загуби оште на младини, като диетата, която ште продалжиж слет ваканцията, като аудиокаседки ваф прашно чекнедже, като вярата си ваф дядо мрас слет децтвото, като прецтавите си за светло бъдеште слет 30, като бобат и лештата слет 40, като обуфките с ток, когато ти падна сводат, като цкучната книга, която някой ти по-дари на рождемия дем, заштото ваопште не мо се е занимавало да ти избира по-дарак като хората точно па на тебе, като се ено ние саз златим спираме да саштествуваме за тия сакрални десед дми, ваф които си вложила сичките си надежди за штастие или поне приемлиф психиатричен статос!!!

  САМО ДЕТО НЕ НИ ОСТАВИ ДО КОНТЕЙНЕРА ПРЕТ ФХОДА!!!1111 което най вероятмо штеше да направиж, ако не се претесняваше какво ште кажат саседите, НЕ ЛЕ!!!!!

  дано сега, докато се излежаваж на плажа, четеж това и дано те огризе савеста до кокал!! дано съшто куче дати препикае фрапето!!1 а сега спри да четеж, заштото това, което следва да напиша, е само за моите читатели и по-читатели, ЧУ ЛЕ!!!!11

  преячели мои, истимата е, че тия десед дми, ваф които никой не крешти на секи половим час, че някой од наз моментално трябва да слезне од масата / плота / полелея, са най-штасливите ни десед дми ваф годимата. написах горното, зада може когато Ч.Т. се върнете од море, да ни се по-свети на стоипедесе процемта и дасе раздаде. наричан тази техмика ОПРАВЛЕМИЕ НА ЛАВРАЧНИЯ ПОТОК.

 • СНЕШКИНИ ВАЛНЕМИЯ

  преячели мои, ако неска ви изглеждан искльочителмо досадЕн, то най вероятмо е, заштото съм. од няколко дми Ч.Т. снове ис къштата и обеснява как тя, видите ле, кам края на седмицата штяла целокупно да заминава на море, се ено чудо невиждано!! се ено тя е одкрила морето!!1 деноношно слушан как сега тя като отидела на морето и как там штяло вече сичко да се промени, и тя штяла да стане ноф човек, по-зитивен едим такъф, и как човек като е сас по-зитивна нагласа, тогава фселемата го забелязвала това нешто и се скубчвала вархо него да мо оправи бакиите. нештата най после штели си дойдат на местата, заштото космическияд рет штял да навлезне и ваф нейнияд живод, който по-принциб бил АТ, но това било само временно, докато не замине. веднъш заминала, коловозите на садбата ѝ штели да кажат ШТРАК, да се прегропират и да я поведат кам място на дошевен конфорт, калориен баламс и нежни вални од ведра перисталтика.

  и оште:

  – край морето храната садължала нула калорий или най ного ена-две, но од дребен штам.
  – въздохат там не садържал пестециди както ваф града, ами садържал специално садаржамие, което те кара да спреш дасе мислиш за червей за извесно време.
  – плуването оправяло дископатията. за дископатия несам ного сигорем, но мисла, че е патологично састоямие пре което засегнатото леце започва да танцува комполсивно винаги, когато мо пуснат диско.
  – ваф цлъмчевите лачи имало ного витамин Д, какъфто ваф норвегия напримерно изопшто нямало и на хората там им се налага да потдържат висок стандарт на живот, зада не се депресират, докато ни е тука като се назобаме сас витамин Д, можеме да го караме сафсем прес просото и дане ни прави никакво фпечатлемие. и прочее…

  и то се вадят ени рокли от не по-дозирани места, то се пее самартайм сас чуство, то се седи само по-бамски, ама сас гръп кам голямото оглебало и сас ено друго мяуко оглебало ваф раце. това нешто аз не разбиран зашто се прави. слет това се правят десед-двайсе клека и пак се глеба по-съштата схема. местериозма ралта…

  ваопште царят ени небивали превазбуда и ваодошевлемие, а както вие добре знаете, асам човек доста скептичем кам този рот дошевни движемия пре жените. никога не водят до ништо добро. а ваф комкретния случей сас сигорнос ште се стигне най ного до ексесивна опотреба на активем въглем и алказайцер. но ена жена реши ле да се егзалтира, кой сам ас зада я спра. просто едим отегчем до мозака на космите си котараг.

 • ИМА ЛИ ЛИЧНОТО ПРОСТРАМСТВО ПОЧВА ОНАЗ

  К.З. айде да си споделяме!
  Ч.Т. Излез оттук МО-МЕН-ТАЛ-НО!
  К.З. а ти как си прецтавяш госпот бок? аси го прецтавян на небето като ена голяма, дебеуа счела мяука.
  Ч.Т. Тоалетната не е място за теологични спорове!
  К.З. окей, тогава да си по-говориме за кино. не мислиш ле, че кейт уинслет е гаднярка. имаше място и за леонардо на скапаната варата од титамик, не ле!!1
  Ч.Т. Мисля, че ако не изчезнеш моментално, ще понесеш тежки последствия!
  К.З. послецтвия?? аааа, не! ас послецтвия сам виждау и ваопште на харесван! добре, ти кажи тема тогава.
  Ч.Т. Ти за лично пространство не си ли чувал!
  К.З. чувал сам, естественно. то какво бешеее… неми казвай! е са ште се сета! а, да! лично пространство се набльодава, когатооо… когато напримерно намеря някакво фкусно ядене и като го зема фостата, започван да рамжа целияд, зада може около мене да се напълни нагъсто-нагъсто сас рамжене и по-този начим никой да не може даме доближи и дами го земе. нали е това?
  Ч.Т. Да! Значи, ей от нещо такова имам нужда в момента!
  К.З. окей, няма проглем!! што не сподели веднага! тогава отиван дати донеса някакво фкусно ядене, а ти започвай да рамжиш!!11