КАК СЕ ДЕСТЕЛИРА КОДКАИН

КАК СЕ ДЕСТЕЛИРА КОДКАИН
10.10.2022 Наталия Атанасова

преячели мои, когато някоя кодка преключи земнияд си пъд, тя отива на небето и се превръшта на звездичка. за сички кодки ле важи? да, за сички, освен за ена – тази, която е живяла оназ преди наз саз златим – П.П. когато П.П. по-чинала, тя, поради ожасния си характер, никак не се е превърнала на звездичка, ами се е превърнала на приздрак, заселила се е на полелея ваф днемната и ни тормози при секи одобен случей. ацки цкапана гат, преячели мои, казван ви!!1 по-неже П.П. сега вече е невидима, ас никога не сам знаел как е езглеждала, но ето че цношти, кактоси ровех ваф ено прашно чекнедже да проверя дали Ч.Т. не е скрила там некое будче од лаврак, намерих тази стара цнимка. на гарба ѝ пише слебното:

„до кодката, която ште наследи слет мен този апартамент.

здравей, нештаснико цмотан!

зада ме видиж ваф пълнияд ми блясак, сам се цканирала на домашнияд цкенер. годимата е 2002 и цмартфоните оште неса езобретеми, та се наложи.

това тук е моето завештамие. оставян исцяло на твое расположемие апартамента си заедно сас прележаштия мо обслужвашт перцонал, вазлизашт на едим брой човек од жемски пол. можеж дасе распореждаш сас тях както намериш за добре или зле. ваопште неме ентересува понеже, ако четеш това, значи ас вече сам нат нештата. ас фсъшнос винаги сам била, но това е друга тема.

пиша настояштото и зада те ваведа и ваф ена од най-големите местерии на котежкия свят. искан да ти споделя ено мое сензациомно одкритие, което завинаги ште пренареди световнияд рет. ште бъда крадка и по-саштество, по-неже просто ненавиждан да општуван сас непознати!!

и така. знай, че ние кодките изпускаме ваф въздоха около наз ено вештество, което асам нарекла КОДКАИН. то е престрастявашто за човешката раса и кара хората да се грижат за нас и да испалняват сички наши желамия. този, който знае как да дестелира кодкаина, ште бъде владетел на пламетата. тия дни одкрих как става това. значи, зимаш едим чораб, по-вазможнос бес дубки, и си пъхаш ваф него глупавата глава сас все ошите. слет това влизаш ваф пералмята, заравяж се пот прането и чакаш Ч.Т. да я включи. слет като цикалад на пералмята преключи, кодкаинат ште се е пропил ваф чорапа. цедиш, ботелираш и си ти!!!!11”

и сега, преячели мои, се чуда дали да се опитан да дестелиран кодкаина или фсъшнос това е пореднияд опит на П.П. даме прецака. за фсеки случей мисла като за начало да ползван златим като опитно зайче. вашето пречуствие какво е? какво ште ме по-саветвате?