КРАЙ НА ЕНЕРГИЙНАТА КРИЗА

КРАЙ НА ЕНЕРГИЙНАТА КРИЗА
17.10.2022 Наталия Атанасова

преячели мои, незнам дали знаете, но неутриното е ного трудна за одкриване частица, защтото не взаемодейства почти сас ништо и е ненабльодаема дирекно. за неговото наличие се съди по косвени признаци, а именно по това как се даржат другите частици. така е и сас приздрака на полелея, който прецтавлява дохат на кодката, която е живяла ваф апартамента ни преди наз. П.П. е невидима, но ако козимата ми настръхне, това значи, че тя е наоколо. друк сигорем белек е, че полелеят започва да премигва.

К.Р. веднага слизай од полелея, пача летяшта! ште изгориж кружката!!1
П.П. раскарай се твърде ного! асе храня сас електичество. полелеят е моето зарябно. асам тéслата на кодките, нештасници аналогови!!1
К.З. стига си плюскала! токат е скъп!! освем това, ако надебелееж, ште скъсаж полелеля и Ч.Т. пак наз ште обвени!!1
П.П. гледайте си ралтата, торби с козима! точно ваф момента закусван и ми се е отворил голям апетит! (оригва се звучно)
К.З. дано ти преседне некой тлъст ампер!!1
К.Р. ште те видиме зимата сас какво ште се тъбчеш, като почне режимат на тока!
П.П. сас космическо лачение, плоскоземецо! ного ясно!!1 само дето од него мяуко започван да светя.
К.Р. ооо, чодесно! тогава ште те фанеме, ште те вържеме за полелея и ште те ползваме за кружка!!1 мяуко и ти да допренесеж сас нешто за това домакимство, а не само да ветаеш ваф облаците!
П.П. съшто така и газове ми се образуват от космическото лачение.
К.Р. одлично!!1 начи ште сме и газефецирани! никаква енергийна криза няма да се осети оназ тази зима!1