Публикации маркирани с ‘ЛАЙФ КОУЧИНК’

 • ЕДНО ГОЛЯМО МОЖЕ БИ (слетновогодишно обраштемие кам нациата)

  преячели мои, най напрягаштото нещо по-праздниците са по-желанията. нова кола, нова къшта, пари, оспех на работното място, почифка на скъп корорт, да станеш шеф, да станеш световноизвестем, да станеш космонафт и прочее мероприятия, които ако реялно трябва да ги испълниш прес новата година, бял дем няма да видиж!! аман од стрес и свръхочаквания!11 затова ас казван:

  кажете МОЖЕ БИ на новата кола!!

  кажете МОЖЕ БИ на парите!!!

  кажете МОЖЕ БИ на оспеха ваф ралтата!!1

  кажете МОЖЕ БИ на чисто новото бебе!!!111

  КАЖЕТЕ ЕНО ГОЛЯМО И КАТЕГОРИЧНО МОЖЕ БИ НА СИЧКО ТОВА и се варнете на дивама, одкадето започнете да променяте света около себе си мяуко по мяуко. сарма по сарма. кьофте по кьофте. или каквото друго е останало од праздниците.

  честита 2023, преячели мои!!
  намасте и яваш яваш!!111 

 • КОЛЕБНО СОДОКО С ЛАНПИЧКИ (новогодишно обраштемие кам нациата)

  кораш, преячели мои, не остана!!1 само да мине и новогодишната ношт за по сигорно и ште ги избутаме оспешно праздниците и тая годима. знам, тежко е, скъпо е, времеемко е, изморително е, нездравословно е, но просто трябва да се направи. няма как. и сега ште ви обесня зашто.

  тоя живод не се живее од самосебе си, преячели мои, животат иска живеене, а живеенето изморява. то е нагъсто нагъсто осеяно с всякакви досадни нешта като ходенето на ралта, згъване на чаршафи сас ластици, рязане на ногтите на краката, ваздържание од ваглехидрати, ваздържане од неваздърани реакций, списаци, обажки, сметки, ходене на някаф цкапан цпорт, постоянното оништожително осештане, че не си подбрал точните хранителми добавки, точната професия, точния фрезьор, постоянното оништожително осештане, че денят, ваф който най после ще забравиж йотията фключена, наближава, постоянното оништожително осештане, че всичко е наред само превидно, постоянното оништожително осештане, че ДНЕС ВЕЧЕ ЗАДАЛЖИТЕЛНО НЕШТО ТРЯБВА ДА СЕ НАПРАВИ!!1111

  и вечните вапроси – каде збърках? доколко е фатално това? зашто винаги съм на две противоположни мнения по важните вапроси? ште се оправи ли тая даржава? и ас ли ште полодея като сички останали? докога ште витае моето опус витае? какво по-дяволите се случва сас скапаното ми кондалини?22 няма ли вече да се сабужда!!11 и ас лс ште свърша в слаткарница счела сас содокото?? и кога някой най после ште стане като мъш и ште земе решемие последно рЕторика или рИторика!!1 АМАН!11111

  и оште – смазвашта либса на чудеса на дневна база, почти никакви невероятни обрати, знанието, че няма да ти се размине. какво ли? нищо няма да ти се размине, ного ясно! и най непреятното од сичко – знанието, че едим светал дем, точно когато най мяуко по-дозираш, ти ште бъдеш разоблечен и тогава вече ште е твърде късно за каквото и да е!!111

  ами то, преячели мои, ваф едим момент вапросат има ле живод слет смарта започва да ти става безразличем. това, което те валнува истимски е, има ле живод по-време на живота, не ле?

  и затова някаде кам края на годимата о сички наз се надига ено желамие сичко това да спре!! и палим колебните ланбички и го спираме!!1 праздниците са, зада се прави това нешто синхромно, од сички едновременно. прецтавяте ле си, ако всеки го правеше както и когато го осети! штеше да настъпи ацка соматоха!!111 слава бого ено нешто поне на тоя свяд е измислено като хората!!1

  ТА ЧЕСТИТИ ПРАЗДНИЦИ, ПРЕЯЧЕЛИ МОИ!!11

  и после какво ле? ами после гасиме ланбичките и започваме одначало. и ако ного искате лъч надежда, ето го:

  СИЧКИ ШТЕ ПРЕМИНЕМЕ ПРЕС ТОВА ЗАЕДНО!1111

 • СИВО ЕЖЕДНЕВИЕ

  знаете ле, преячели мои, немога да разбера какво не мо харесвате на сивото ежедневие. за мене лично няма по-хубаво ежедневие од сивото ежедневие. то като се замислиш, няма друго ежедневие, което да е дори преемливо. от червено ежедневие човек го исбива на агресиа, орамжевото е прекалено натрапчиво, розовото е инфантилно, жълтото е оптимистично, а по-вот за това нямаме, синьото е меламхолично, зеленото е прекалено спецефично, лелавото е депресирашто, цекламата е естерична, шареното ежедневие изморява, а и е някакъф кич, егати, а бялото ного се цапа. МЕРСИ!!1 пед годими го каран стриктно на сиво ежедневие и си ми е ного добре!!1 вие сте ми сведетели!!1 не ле?

 • СЛЕТ РАЖДАНЕТО НЕШТАТА СЕ ПРОМЕНЯТ

  К.Р. бе, май мяуко ми овисна коремат слет раждането.
  Ч.Т. Ти не си раждал. Какво раждане?
  К.Р. Е, МОЕТО!!111

 • коТЕЖКА АЛЕРГИА

  преячели мои, фмомента ме виждате сас цкафандар, заштото имам алергия. ветерианторите не знаяд кам какво точно е, но ас знам. алергичен сам кам нешта, които нехаресван. ваф това чесло и ветеринатори.

  но и кам други ралти. напримерно световна епидемия, световна война и световна економическа криза. ваопште световните нешта неса за претпочитане, по-неже светат откакто се е родил отива под ягодите. съшто имам алергия и кам местен шовенизан, кам самодоволни селфита сас ного филтар и кам това, че кетото е новото вегам! пълем апсурт!!1 кам хора, които току што са спрели цигарите. кам тия, дето постоянно по-бликуват храната си и кам тия, дето никога неси я по-бликуват – какво забогами искате да вношите сас това!!1 че сте нешто по-вече от останалите!!!???2 силно сам алергичем кам хора, които само искат да по-питат нешто. кам льобителите на по-лиестер, но не и на сапум фметрото. кам хора бес тъмки струни на дошата. кам чоствителми натури, дето по-цял ден се чудят за какво дасе расчустват и като не намерят, се растройват. кам менюта бес картимки. кам мазните пътеки, които тръгват от гиросите на графа, плъзват ис градимката на седмочислемици и се наслояват пот пейките. кам сичкото, което е хубаво, ама не е готово. кам хора, които претпочитат да вярват ваф конспираций, одколкото ваф вероятноста сами да са се прецакали, заштото фторото не ги остройва. кам тия, дето си мислят, че като правят ного забелешки са нешто забележителми. кам лоша акустика ваф бамята. кам задалжителми квоти. кам педантичнос на сяка цена. кам сантиментална по-езия, особедно за льобофта и оште по-особедно когато има залес, изгреф или догаряшта цигара. кам ентропията. кам личнияд живод на хора, които не по-знаван лично. към нещта, които не исхвърляш сас годими и когато най накрая ти по-трябват се оказва, че те миракульозно са се дематериализирали. кам йо йо ефект. кам општественни тоаленти, които се отключват супер трудно одвътре. кам…

  (4 часа по-късно)

  … кам лактоза, фроктоза и осмоза и нена по-следно място кам задни напади, римска тяга и клекове. та това сами алергийте фопшти линий.
  Ч.Т. Румене, стига си мрънкал! Хайде вече по-позитивно!
  К.Р. току-то си диягностицирах нова алергия.
  Ч.Т. Каква?
  К.Р. АЛЕРГИЧЕН САМ КАМ САВЕТИ ОД ХОРА, КОИТО НАРОЧНО ТИ КАЗВАТ ДА СИ ПО-ПО-ЗИТИВЕМ, ЗАДА МОГАТ ДАТИ ПРЕХВЪРЛЯТ ИСЦЯЛО НАТЕП ОДГОВОРНОСТА ЗА ТЕКУШТИТЕ САБИТИЯ, ФМЕСТО ДАТИ ШПИКОВАД НАБЪРЗО ЕНО БУДЧЕ ОД ЛАВРАК!!!111 

 • НОВИТЕ ДИВАМИ НЯМАТ НИКАКВА ЛЕТЕРАТУРНА СТОЙНОС

  преячели мои, това е нашияд ноф дивам. старияд Ч.Т. го раскара, заштото сме го били сасипали сас ногтите си, бил мърляф, преличал на парцал и ѝ сасипвал пейзажа. въпросат е новияд дивам дали е по добар од стария. одговорат е – КАТЕГОРИЧМО НЕ!!! зашто ле? заштото е саваршем! сега ше обесна.

  прецтавете си напримерно, преячели мои, как ваф края на боен клуп хиена бонам картар не остава сас окарвавения и сас висяшта чельос едоарт нортан, който е и по долни гашти, ами сас брат пид сас яките цайси, прецтавете си, че ваф края на шрек примцесата не се превръшта на огар, ами шрек се превръшта на примц и двамата заживяват ваф наслецтвения си замак, фместо ваф блатото, прецтавете си съшто, че мечо пух има плочки на корема, че пипи дългото чорабче няма лунички и чорапите са ѝ еднакви и не на по-следно място, прецтавете си, че асам слап, а златим можеше да мисли сас затворена оста. цкука, нале? ама зашто е цкука? ЗАШТОТО САВАРШЕМСТВОТО НЯМА НИКАКВА ЛЕТЕРАТУРНА СТОЙНОС, ПРЕЯЧЕЛИ МОИ!!!11 съштото важи и за пълното штастие.

  и затова ас казван НИКОГА НЕ БАДЕТЕ САВАРШЕННИ, аз казван СПРЕТЕ ДА СТЕ ПЕРФЕКТНИ, ас казван НЕКА ДА ЕВОЛЬОИРАМЕ!!! НЕКА ЧИПСАТ ДА ПАДА НАФСЯКАДЕ!!111

  е добре де, това по-следното не сам го казал ас. първияд, който по-знае кой го е казал, печели настолем калемдар од мен по-дарак, а ас ште исчакан тука на тоя лешен от летературна стойнос дивам да вида дали няма се пак да мога да мо предам някаква.

 • ДВЕ НАМАСТЕТА

  К.З. снешка зашто така лежи на пода? да не е омряла??2
  К.Р. вазможно е. я ѝ измяукай силно фохото.
  К.З. МЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЛЛЛЛЛ!!!!!111
  К.Р. хм, не мърда. хубавото е, че ако омре, аше наследа сичко.
  К.З. а, дабе! што?
  К.Р. заштото ас дойдох тука първи, а първият по-време е първи по-право!
  К.З. не е вярно! аше наследа сичко!!1 само аз имам роднимска връска сас нея, заштото асам осиновем, а ти си купен сас пари!!11
  Ч.Т. Никой нищо няма да наследи, лешояди ушати!! Не съм умряла! Това е поза от йога! Шавасана се казва, за ваша информация!
  К.Р. о, чодесмо! но можеби вече не е зле даси напишеш завештамието. знаеш… животат е нис од слочайности ф очакване на неизбежното…
  К.З. праф е шефа! а съшто е нис од неизбежности ф очакване на слочайноста…
  К.Р. се пак сички сме само прах ваф сямката на буда…
  К.З. а буда е само сямка ваф праха на… ъъъъъ… на… на сичко!
  Ч.Т. Така. Други безценни сведения за вселената да имате да ми споделите?
  К.Р. нямаме. НАМАСТЕ!
  К.З. м! какво означва това, шефе?
  К.Р. ваф свободем превот од санцкрит означава „божественното фмен превецтва и се свързва сас божественното фтеп“.
  К.З. а, добре. СНЕШКЕ, ОД МЕНЕ ИМАЖ ДВЕ НАМАСТЕТА!!!1

 • ЗАВЕТИТЕ НА ШЕФА

  К.З. шефче!!1 тука нешто става! оддалечаваж се!!11
  К.Р. забогами, златиме!! праф си!!!! подай ми рака!!11 по-мооооошт!!!111
  К.З. нете стиган, шефче! о, не!! дали ште се видиме одново!!!!
  К.Р. ЗНАЧИ АСАМ ОБРЕЧЕМ!!!111 фслучей, че по-вече никога не се видиме, заклеван те, завинаги помни заветите, които ти оставих!!!!!!!
  К.З. А КОИ БЯХА ТЕ????@2222
  К.Р. Е КАК!!!11 че утрото е по мъдро од сутримта, че бъдештето е вапрос на време и че ако се наложи да псуваж, псувай само на село и само на фремски!!!
  К.З. АМА АЗ НЕЗНАМ ФРЕМСКИИИИИИ!!!!! ООО, НЕЕЕЕЕЕЕ!!!!!!111111 ШЕФЧЕЕЕЕЕЕЕЕЕ!!!!!!!!111
  К.Р. ЗБОГОН, ЗЛАТИМЕЕЕЕЕЕЕ!!! ПОМНИ МЕ ЗДОБРОООООО!!!111!!
  Ч.Т. ОФФФФФФФ! СТИГА ВКАРВАХТЕ ДРАМА, НЕСРЕТНИЦИ! ПРОСТО СТОЛЪТ Е НА КОЛЕЛЦА, ПО ДЯВОЛИТЕ!

 • ВРЕМЕ ЗА МЕДИТАЦИА

  преячели мои, ежедневието на савремения човек е забързано и испълнено сас препяцтвия, които той трябва секи дем да преодолява, затова е хубаво даси отделяте време за медитациа, зада може да обновите астралното си тяло. ного важно – ПРАВИ СЕ ПРЕДИ ЗАКУЗКА!!1 за целта трябва да седнете, да изравните дишането и да се сасредоточите ваф пламака на свеш или както ас претпочитан – ваф цлъмчево петно, по-неже това сас свештите прес лятото не е ного одачно. и сега започваме саштимска част. пофтаряйте слет мен:

  вдишван светлина сас центара на сардсето си и осештан как чакрата на третото ми око се превръшта ваф свера од светлина…

  вдишван светлина сас центара на сардсето си и осештан как светлината се разширява и достига алфа и омега чакрите ми…

  вдишван светлина сас центара на сардсето си и осештан как енергийната вална Метатрон вибрира междо тези две точки и асе превръштан ваф полсирашта доховно-енергийна еденица…

  вдишван светлина сас центара на сардсето си и осештан как ЗАТ ГАРБА МИ ТОЯ СЕЛСКИ ХИТРЕЦ РАЗСАДНИКОФ СЕ Е СНИШИЛ НИЗКО ДО ПОДА И ПАЛЗИ КАТО ПЕПЕЛЯМКА КАМ ЗАКУЗКАТА МИ!! О, ВЕЛИКИ БУДА!!1 ТРЕТОТО МИ ОКО НЕ Е ВИЖДАЛО КРИМИНАЛИТЕТ ОД ТАКЪФ РАНК И САС ТАКЪФ РАЗМАХ!!!111 АХ, ТВОЯТА РИЖА КОЖА МЕРЕЗЛИВААААА!!!11111 Е СА ШТЕ ТИ ПО-КАЖА АС КАК СЕ МАЧКАТ ТАРАЛЕЖИ САС ГОЛО ДУПЕ!!1 САМО ДАСИ ЗАТВОРЯ ЧАКРИТЕ, ДАНЕ СТАВА ТЕЧЕМИЕ И ИДВАН ДА ТИ НАМЕСТЯ АОРАТА!!

 • НИТО ДЕМ БЕС ЦПОРТ!!11

  К.Р. златиме, аре дасе гониме, че мяуко да по-цпортуваме.
  К.З. добре…
  К.Р. пу ас да гоня!
  К.З. добре…
  К.Р. ами, хайде, бягай де!
  К.З. аааа, не. топло ми е. направо идвай и ме фащай.
  К.Р. аааа, не. марзи ме. ти ела.
  К.З. добре, ама бавно ште стане. вероятно кам слетобеда.
  К.Р. неска слетобет ли? закаде си се разбързал! дай да починеме мяуко и утре да довършиме. то е хубаво секи дем да се цпортува!!1