Архив за юни, 2021

 • МАЙСТОРАТ ПО-БАМИТЕ част първа

  преячели на шефа, направо незнам как дави го кажа, но оназ ваф понеделмик се случи нешто ожасно!!! ДОЙДЕ МАЙСТОР ПО БАМИТЕ!!!1111 ас оште като го видях и получих рефлукс!!1 направо целияд се ядосах!!!1 изопшто не го харесах! Ч.Т. вика „зашто съскаш като някакво диво животно по човека! дошъл е да ни ремонтира бамята! несе дръш като идиот, излагаме се! ште вземе дасе обиди, а майсторите са кът!!“ е как зашто мо съскан!! ами съска мисе, бе! като го вида само да минава и започва ного дами се съска! и съскан, кво да правя!! и праф бях да съскан!!! тоя човек махна сичко од бамята! махна оглебалото, а ваф оглебалото имаше ного хубаф портрет на самияд мен! и мифката махна, и шкафад!!1 а ваф шкафад аси даржах фибите. Ч.Т. настоява, че асам нямал бил никакви фиби. те били нейни. но ас вътрешно ги чуствам съвсем като мои, така че да си глеба ралтата. и ластиците ми, и шамполаните ми и крема ми за леце… и ваопштееее…. и на сичкото одгоре майсторад вика „затвори, молята, тоя звяр ваф стаята, че да несе пречка“ и ме затвориха сам да си съскан од което асе по-чуствах искльочителмо… как беше оная дума, бе, дето я чух од шефа… а! депремиран!!! точно така! незнам какво точно значи тая дума, но мисла, че е нешто като „несправедливо накарнен по-вина на скапания майстор по бамите, както и саштевременно пропуснау поузи и вадворен не по-сопственно желамие“. по-знато ле ви е това чуство? и сега седа тука затворем и клет. обаче майсторад не знае, че ние сас шефа имаме спестеми цтотимки. мисла даги истегла испод дивама и даси купа лошо куче. то ште е тайното ми оръжие! ште го кръста немесис и ште го насъскан срешто майстора и тогава ште види той куче майстор еде ли!!!
  ДА ВАРВИ НА ПТИЧКА СИ ЛЕЛИНА!!!!11111
  ох, езвенете! леко си испуснах нервите накрая, ама вие поне знам, че ми влизате ваф по-ложемие…

 • ЧЕСТИД ПОНЕДЕЛМИК И НЕЗАБРАВЯЙТЕ, ЧЕ…

 • ОСТРОЙСТВО НА МОРЕТО СПОРЕД ЕДИМ КОТАРАК

  преячели мои, Ч.Т. най после се върна од морето и вчера цял дем ми расказва за него. ваз основа на нейнияд раскас ас неска сам преготвил за ваз ена лекция на тема анатомия и физиология на самото море, но зада я васприемете по-лесно, сам я превел ваф стихотворна форма. сега заставан хубаво исправен и ште ви я изрецитиран. озаглавил сам я

  ОСТРОЙСТВО НА МОРЕТО СПОРЕД ЕДИМ КОТАРАК

  морето е голямо и е синьо
  реялно даже май си е бескрайно
  морето се намира пот небето
  заштото само то е толкос далготрайно
  и толкова голямо општо взето

  морето е наистина голямо
  од него по голям е люлин само

  тук непременно трябва ас да вметна
  че то основно од вода се састои
  водата мо одблизо е бесцветна
  но одалеч е синя и дори
  зелеми биват някои вални

  звочи невероятно, но е факт
  штом виго казва учен котарак

  ф морето има сякакви животми
  ф морето е дворецад на лаврака
  цкандауно ного риба ф него има
  тя там живей, по-неже е бескрака
  и няма как да прибка ис гората

  изопшто рибата да ходи пешеходно
  го счита за ужасно неизгодно

  там плавад и льотивите медузи
  танцувад болерото си прекрасно
  издувайки прозрачните си бузи
  но можеби са мъничко опасни
  това намен неми е ного ясно

  медузата по-принцип прецтавлява
  вода сгастена од льотивина лилава

  на дъното мо има ного пясак
  тоалентата на рибите това е
  апак одгоре е посипано сас блясак
  морето силно на море охае
  да може секи оддалеч даго познае

  и дамо каже хей, море, здравей!!1
  но одговор неште да го огрей

  морето се валнува, но од вятар
  а не од новини и хора разни
  нехае за човежкияд театар
  то нервите си знае как да пази
  од прикаски и спорове напразни

  и затова харесван ас морето!
  ожасно ми е блиско на сардсето!!1

 • ЖИЗНЬ НЕВАЗМОЖНА ПАВЕРНУТ НАЗАТ

  преячели мои, по-неже тука оназ се састояха някои сабитя, неска сутримта се наложи да проведа видео чат сас Ч.Т., която е на море. ваф началото се чуваше само бодар хор од госпожи, които пеят ЖИЗНЬ НЕВАЗМОЖНА ПАВЕРНУТ НАЗААААААААААТ, но после връската се стабелезира и проведохме слебния разговор:

  К.Р. снешке, добардем! обаждаме се да питаме ти кога ще се върнеж од морето?
  Ч.Т. Към момента не мога да отговоря на тоя въпрос.
  К.Р. виш какво! ас нете питан за смисала на живота ти сепак! като човек те питан кога вазнамеряваж дасе пребереж!!1
  Ч.Т. Защо да се прибирам? Какво е станало?
  К.З. аф фи пуефапаф ефика!!1
  Ч.Т. Моля?? Нищо не ти разбирам, Златине.
  К.Р. златим казва, че си е прехапал езикад.
  Ч.Т. Как си го прехапа?
  К.З. еми кафо пфегризфаф кафела на теуефифора!!!!
  Ч.Т. Каквоооо???
  К.Р. казва, че го е прехапал, докато е по-ливал цветята.
  Ч.Т. Сигорен ли си, че така каза?
  К.Р. сигорем сам колкото пед-шес по мяуко сигорни котарака! од два дми така говори. вече мо разбиран сичко.
  Ч.Т. Добре. Друго какво?
  К.З. съфто фе ифпифкаф фаф легема фаф бафяфа беф да ифкан…
  К.Р. казва, че също ного мо либсваж.
  Ч.Т. Храна имате ли?
  К.Р. определемо не!
  Ч.Т. Как така НЕ! Колко определено? Какво стана с чувала гранули, който ви оставих?
  К.З. фефад го ифаде.
  К.Р. златим казва, че чувалад го дарихме на братята изванземни од проксима кентавар бета. там сега е голяма продоволствена криза. изчерпали са се залежите од роял хранин ваф земните недра и сега се налага да просяд по саседните пламети. горките хора…
  Ч.Т. Да, много лошо. Горките хора. А с водата поне как сте?
  К.З. ного фме фофре! нафофнифме афарфаменфа!!1
  К.Р. ааа, за водата поне несе претеснявай! ного сме добре сас водата! сотримта развалихме ботонад на тоалентата и по-неже предварителмо я бяхме запушили саз тоалента хартиа, сега вода ис апартамента има доволмо! виш че сме тука горе на шкафа качеми, че почва да става далбоко. ало? ало, снешке, чуваме ле се?? нешто ти прекъсна интернетад. иди на уайфай пак дасе чуеме, че тука саседите од доло нешто искад да говоряд сас теп! АЛО! АЛООООО!!!!!1