Архив за октомври, 2021

 • ФСЕЛЕМАТА НА ПРЕБЛИЖАВАШТИТЕ СЕ ЛЕТА

  преячели мои, напоследак постоямно слушан Ч.Т. дасе оплаква од времето – гадно било, цкапано било, действало ѝ било на пцихиката. ПФ! няма си друга ралта времето, че ше седне да ѝ действа точно на нейната пцихика! се ено е цемтара на фселемата и сички сас нея се занимавад! вие прецтавяте ле си как времето, садбата, кармата, касмета и самият госпот бок се сабрали и си казали „мончета, кво ше праиме неска! искате ле напримерно да прецакаме снешка од плоштадт цлавейкоф!!1“ ПЪЛЕМ АПСУРТ!!11 ама тя така сиго прецтавя. като почне дасе натценява начиии…

  но нека дасе върнеме на времето. искан да ви кажа, че времето, колкото и да е лошо има ена ного добра черта, която е комстантна и тя е, че то така е остроено, че варви само напрет. по-този начим лятото може само дасе преблежава и никога дасе оддалечава. така напримерно, до лятото фмомента остават да речеме седем месеца, слет два месеца, ште оставад пед и така нататака. ако времето варвеше назат, слет два месеца штяха да остават девед месеца, а ако варвеше настрани, по мои последни исчислемия, слет зимата штеше да следва песем на роси цакирилова.

  та искан да кажа, че пак касмет сме искарали!! живееме ваф фселема, ваф която летата винаги се преближават и няма начим дасе оддалечат!!11 а това е ена доста преятна переспектива, не ле! не мисла, че сяка фселема може дасе по-хвали сас толкова хубаво време!! даже е добре това даго напишеме на фхода на самата ни фселема:

  „ДОБРЕ ДОШЛИ ВАФ ФСЕЛЕМАТА НА ПРЕБЛИЖАВАШТИТЕ СЕ ЛЕТА! ЖЕЛАЕМЕ ВИ ПРЕЯТЕМ ПРЕСТОЙ!
  ОД МЕСНАТА ОПРАВА И К.Р.“

  добре ште е за торизама.

 • СЕКИ Е КАПЕТАН НА СОБСТВЕННИЯ СИ ТИТАМИК

  К.З. шефче!! какъф е тоа шум? някаде тече вода!!11
  К.Р. ЗЛАТИМЕ!! май се наводняваме!!!1
  К.З. ас мисла, че по скоро някой току што се испишка ваф ъгауа! ей там до трабата!! някой великам!!!1
  К.Р. не, няма локва. по скоро навън се е наводнило од толкова ного дъш и сега по-тъваме!!!11 БЪРЖЕ! САБОДИ Ч.Т.!!
  К.З. СНЕШКЕ, СТАВАЙ!!!! РАЗДАЙ СПАСИТЕУНИТЕ ПО-ЯСИ! СПОСНИ УОТКИТЕ ЗА ЕВАКОАЦИА! ПОСНИ СЕЛИМ ДИОМ!!11111 КОЛОПЕРАЦИАТА ПО-ТЪВА!!! НЕ МОГА ДА ПЛУВАНННННН!!!!
  К.Р. АС МОГА, АМА НЕИСКАНННННН!!!!!
  Ч.Т. БЕЗ ПАНИКА, СКУДОУМЦИ! НИКОЙ НЕ ПОТЪВА!
  К.Р. ТОЙ И КАПЕТАНАТ НА ТИТАНИК ТАКА Е КАЗАЛ ФНАЧАЛОТО!!!!1
  Ч.Т. ПРОСТО ПУСНАХА ПАРНОТО! МЛЪКНЕТЕ ВЕЧЕ! НЕ МОГА ДА ВИ НАДВИКАМ!
  К.Р. и К.З. (в един глас) МАЙ ХААААРТ УИЛ ГОУ ООООООООООН!!111111

 • ТО ЧОВЕК КАТО НЕ Е ЧОСТВИТЕЛЕМ…

  К.Р. златиме, някой идва! я кажи кой е, че имаш по голям ноз.
  К.З. сасетката от горния еташ.
  К.Р. как по-зна?
  К.З. връшта се од църква. мерише на тамян.
  К.Р. а сега?
  К.З. а сега се пребира децката очителка од доуния еташ. носи бокет хризантени. меришат фкусно!!
  К.Р. а сега??
  К.З. оспя даси одключи чак с третия ключ, значи е Ч.Т.!! и носи половимка бамичка!!11 УРА, УРА, УРААААА!! ОУ, МОМЕНТ!!!11 меризмата намалява!! спряла се е на междоетажната плоштатка да си я доеде!!111 ееее, нееееее…
  Ч.Т. Здравейте! Как сте, момчета!
  К.Р. спести си лецемерстването! зашто изяде бамичката! как може да си толкова стисната!!11
  Ч.Т. Пф! Стисната! Вашата храна е по-скъпа от моята!
  К.Р. НЕ СИЧКО Е ДО ПАРИТЕ, А Е ДО ОТНОШЕМИЕТО!!!
  К.З. ДА, ДО ОТНОШЕМИЕТО Е!!11 СЛЕДВАШТИЯ ПЪТ КАТО ФАНА МЕРЕЗЛИФКА, ШТЕ СИ Я ИЗЯМ САМ НА ТЕРАСАТА!!!1 ОБЪРНАТ С ГРЪП!!!!! ДА ВИДИШ ТИ КАК ШТЕ СЕ ПО-ЧУСТВАЖ!!1
  Ч.Т. Ще се почувствам пощадена!
  К.Р. златиме, остави я. то един човек като не е чоствителем, няма как да го разбере това за мерезлифките…