БЛОГЪТ НА РУМЕН

 • сезонат на златим

  навън цари цигамско лято – сезонат на златим! зашто на златим ле? ЗАШТОТО ТАКА!!… като си помислиж само какъф касмет имат някои хора! сякаш специално за тях в дадем момент фселената се стича од сички страни и така пренарежда ралтите, че даим се наредат нештата по вазможно най добар начин. ето напримерно историята на златим. ена сутрим в средата на йули двамата с брад мо по-стечемие на опстоятелствата сасе озовали в кашом прет блок десед ф разсадника, фхот В като варма. били оште мяуки котемца и затова не хукнали веднага да опследват света ами постояли така ено десед минути ф кашома, точно колкото било нужно на ено семейство од фхот В като варма да свали с асансьора багажа за морето, заштото отивали на почифка с колата. и като слезнали доло, кво да видат – кашомче с котемца! зели ги и ги занесли пре ветеринаторите и като се върнали од морето сиги пребрали отях и започнали даим търсят ноф дом. ето така златим се озова оназ и тука сега еде се ено има кух крак, пече се на люлката на прозореца и краде сичко каквото намери на масата зада го колекционира пот дивама. и само като се замислиж колко ного опстоятелства е трябвало да сафпаднат зада стане точно както е станало, направо тисе завива свяд! ако напримерно кашомчето беше оставено прет фхот Б като боргаз, хората од фхот В като варма штяха даси идат на море и ваопште нямаше да видат златим и брад мо. или ако бяха зели ена чамта повече багаж, штяха да слезнат доло две минути по късно и златим и брад мо можеше дане са вече ф кашома ами да са хукнали даси търсат сами касмета. но най трудната част за фселената од цялата ралта е било да намери точните хора, дето да земат кашома, а не да подминат и даси отидат на море. това е било висшияд пилотаж! нооо явно когато ена фселена си наоми нешто, никой неможе да я спре! факт!! ей го живото доказателство златим – седи си на люлката, блешти се кривогледо на света и празнува цигамското лято оназ на прозореца… кво нешто е това животад!!!1 ти да видиж!

 • осномни видове кодки и как да изберете най потходяштата за вашияд натюрел

  има два вида хора на тоя свят… нооо в момента и двата вида не ни интересуват, защото неска ште се занимаваме саз кодки. ного хора се чудят какъф вит кодка да си земат така че най добре да сажителстват с нея. изборат наистина е труден особено пре положемие че грозни кодки няма или аз поне несам виждал. затова темата на днешното ми стихотворемие е

  ОСНОМНИ ВИДОВЕ КОДКИ И КАК ДА ИЗБЕРЕТЕ НАЙ ПОТХО ДЯШТАТА ЗА ВАШИЯ НАТЮРЕЛ

  има кодки различни по-вит на земята
  ний сме най разнородни, ф палитра богата
  има кодки с раета и кодки на точки
  има трътлести кодки и кодки саз плочки

  има кодки опасни, хапливи и зли
  има кодчици мазни, саз мили очи
  има кротки, по-слушни, добри и красиви
  има съшто прадливи, безухи и диви

  има кодки заспали или вечно будни
  има котки игриви и сафсем малоумни
  има сякакви кодки на белия свяд
  и по-тази пречина светът е богат

  и човекад си мисли че изборат сложен
  е исцяло напълно на него вазложен
  но на секи се пада гадина такава
  каквато самияд човек засложава

  ако ного работиж, имаж кодка айляк
  ако глатко се бръстнеж, имаж кодка с мостак
  ако скитаж навън в планимите бестрашно,
  твойта кодка си цпи ф свойто ъгалче прашно
  ако ного си цмотан, зимаж алфа машкар
  ако кисел човек си, имаж весел дрогар
  ако спиж до дванайсе, имаш кодка бодилмик
  апак щом си самотем, имаж цял диф зверлилмик
  ако правиш диети, имаж кодка дебела
  ако цтрах те цпохожда, твойта кодка е цмела
  щом обичаж да чистиш, зимаш кодка разбойник
  ако кротак човек си, ти на лъф си найстоймик

  щом се мислиж за грозем, зимаш хубава кодка
  саз красиво палтемце и изяшна похотка
  марзелиф котарак, штом си свикнал на трут
  ако ного се цмееш – котарак теметуд!

  а сега по-мислете си тъй ле е с ваз
  или само за римата казах го ас?

 • как лошияд господим Язък за мяуко да стане пишман

  неска сам написал ено стихотворемие за ени двама лоши хора които штяха ного да страдат ако небях написал ас това стихотворемие, ами ако беше го написал някой друк и най вече ако бяха го написали самите те. но добре че тази сутрим се сабудих ф чодесмо настроемие и оправих нештата, заштото вярван че не секи лош човек е наистима лош и засложава да мо се случвад лоши ралти. слушайте сега какво станало. стихотворемието се казва

  КАК ЛОШИЯД ГОСПОДИМ ЯЗЪК ЗА МЯУКО ДА СТАНЕ ПИШМАН

  ваф грат нормален и спокоен
  живеел господим Язък.
  не бил той беден, нито болен
  живеел сносно, но язък,
  заштото твърде странен бил.
  не бил той нито блак, ни мил,
  ами само мрънкал и се оплаквал, никога несе осмихвал и ваопште бил едим ного мрачен човек.

  “язък че толкос рано станах!” –
  облякъл сивия костюн.
  “язък че с бизнес се захванах!”
  говорил си Язък наум.
  “язък че вече сам плешиф,
  апак ваопште несам штаслиф!”

  ето такива едни мисли си мислел господим Язък докато преготвял сутрешнияд си тоалед зада отиде на ралта.

  “язък че чудно цлъмце грее.
  бес туй не ходя на море.
  язък че там дете се цмее,
  като порасне то, ше спре.
  транвай обил човек, язък!
  несам бил ас, а някой друк.
  и за огромно сажалемие
  сам жиф бес никакво самнемие…”

  така си мислел той докато варвял мраченосно по-улиците и ожасно се дразнел од сичко и сички.

  веднъш докато той завивал
  по мяука уличка в градa
  и пак наум си протестирал
  се блъснал ваф ена жена.
  од зблъсака се разлетяли
  и ф локва те се озовали

  това било не точно жена ами по скоро ена вечно недоволна особа од жемски пол на име госпожица Пишман.

  – язък че си гладих костюна!!
  – пишман сам че станах ваопште!!!
  и скоро од дума на дума
  отишли да пияд кафе.
  – язък че сте толкос красива!
  едвали ште дойдете с мен
  на опера. апак за срешта
  несмея да питан ваопште.
  – пишман сам че неска ви срешнах!!
  излишно се зблъскахме с ваз!
  кафето е твърде горешто,
  дали дане идем оназ
  и ас да направя кафе?
  – язък чесам пил вече две.
  но иначе можеше фсъшнос
  и штеше да бъде добре,
  че тука е скъпо кафето
  а асам бротално свидлиф!
  – разбиран ви ас за което.
  но пък сте чаровно плешиф.
  при тия цени на фризйора
  добре е да нямаж коса.
  – язък че сме възрасни хора
  и срешнах ви ас чак сега!
  на моята възрас серьозна
  смуштава ме вашто лице
  и ваште очи твърде черни
  са вредни за мойто сарце.

  и ето такива разни глупости си говорили цял дем господим Язък и госпожица Пишман докато пиели кафето бес захар което било черно и горчиво като тях. съшто така междовременно сипали нарочно сметана в захарницата, залепили дъфка на менюто и не оставили никакъф бакшиш на сервитьорката. и чак когато светнали уличните ланпи и улиците започнали дасе испразват, те разбрали че денят е кам своя край и е време дасе разделят.

  – язък че денят си отиде!
  – пишман ще сме, казах ви ас!!
  – но можеме пак дасе видим?
  – разбирасе! оште слет час!
  но има ли смисал од драма?
  – не няма. тук трябва си край!
  вий скоро ште сте стара дама
  а мен ште ме блъсне транвай.

  и тази пиеса за двама
  тъй штеше да цвърши ф тос час
  но тос път за радос голяма
  добре че расказван я ас
  а асам човек твърде блак
  и много разбран котарак
  и неслочайно сам известем като добрияд котарак румен. освем това тия двамата ми станаха някак ного синпатични докато расказвах, така че:

  венчали се те ваф неделя
  ваф фтормик били на море
  и после добре заживели
  и пили горчиво кафе
  ваф петък на уличка мяука
  а ф събота ходели ф парка
  зада опсъждат хората, да плюят ф езерото с лилиите и да дърпат обажките на кучетата когато цтопаните им не глебат.

  така добре ле а?

 • примципите на златим

  К. З. шефе, ас красиф ле сам? я ме виш сега така като сам застанал и кажи.
  К. Р. абеееее забрави тас ралта. важното е даси жиф и здраф. айде няма ништо!
  К. З. ама ас искан дасам и красиф. като тебе. искан като ме видат хората да казвад ееееее какъф хубаф човек!! апак и ти нали казваш важното е даси красиф, останалото е соета!
  К. Р. ама тва го казван АС! ти нетрябва дасе водиж по-примципите на другите хора. зада си доволем од себеси трябва даси измислиж сопствени. поглебни далбоко ф дошата си и се замисли добре какви качества претежаваж.
  К. З. тогава аше кажа важното е даси силем, останалото е соета!
  К. Р. глупости! бил сам те на канацка!
  К. З. еееее ми то ништо не остана за мене…
  К. Р. амиииии… тиии примерноооо… така кат те глебам… можеж да кажееееж… ВАЖНОТО Е ДАСИ ДОСАДЕМ ОЦЪКЛЕМ РИШ ПОМИЯР С ГЛИСТАВО ТЕЛОСЛОЖЕМИЕ И ОШИ КАТО ЧАРШАФИ, КАЦНАЛ НА ТАБЛАТА НА ЦПАЛМЯТА СЕ ЕНО МО Е БАШТЕНИЯ, ДЕТО СЕКИ МОМЕНТ ШЕ ПО-ЛУЧИ ЕДИМ ЗАТ ВРАТА, ОСТАНАЛОТО Е СОЕТА! никой не може дате бие по-тос параграф! тва ти е играта!

 • когато се сабереж с непотходяшта конпания

  К. Р. джумиар! ела тука, монче! какво е това кафявото на носад ти!
  К. Р. Дж. няма ништо де. това е само ено мяуко ако.
  К. Р. Е КАК СИ ОСПЯЛ ДА СЕ ИЗАКАШ НА НОСАД СИ!!
  К. Р. Дж. ми не оспях и тогава златим ми каза че може да зема мяуко од неговото ако и че било ного полезмо за мостаците.
  К. Р. джумиар ного се притесняван по-някога затеп монче! сигорем ле си че не си си падал на главата като бебе. или примерно даси се удрял ф някакаф ръп??
  К. Р. Дж. удрян си секи дем главата ф левияд крак на масата но немо се сърдя. той мие най добрияд преячел. кръцтил сам го стоям заштото стои праф по-цял дем.
  К. Р. ЖИВА ДАНЕБЯХ!!11 ште се опитан дасе апстрахиран од казаното и ште те попитан внимателмо кой спорет теп е левияд крак на масата? масата е кръгла и има четери крака!
  К. Р. Дж. еми спорет мене стоям е левияд.
  К. Р. КОЙ Е СТОЯМ???
  К. Р. Дж. е как кой! външнияд! ей тоя! най крайнияд!
  К. Р. одчаян сам! ти моето монче имаш ентелект и чуство за самосахранемие на коркова тапа! и горе доло така изглеждаж! имаме ного да работиме с тебе… като за начало предлаган дане дрожите по-вече саз стоям. нети се отразява добре.

 • еми… кода праиме…

  К.З. руми джуми! виждан приздрак на полелея!!!1
  К. Р. Дж. КАДЕ! КАДЕ!!1
  К. З. НА ПОЛЕЛЕЯ!! КАДЕ!!1
  К. Р. Дж. ааааа добре! и ас го виждан тогава!
  К. З. искаж ле даго фанеме и даго изедеме!
  К. Р. Дж. ИСКАН!!!
  К. З. ама айде ти да скочиш.
  К. Р. Дж. штоооо. асам по малаг. няма да стигна чак до полелея.
  К. З. ама ас ко скоча и ко зема да падна на масата ф купата с гроздето и ко я обърна, мене ше ми се карат, а на тебе няма.
  К. Р. Дж. тъй лееееее! е што тъй мислиж?
  К. З. штото ти си цуни-гуни-руми-джуми апак асам златиме-слес-од-пердето-кодко-од-ада, затова!
  К. Р. Дж. ми добре айде ти скочи пък после ше кажеме на Ч.Т. че асам я саборил. обештаван!
  К. З. чесна помиярска?
  К. Р. Дж. чесна помиярска!! балхи даме огрозгат ако лъжа! пауч дане близне остата ми!
  ~~~
  Ч. Т. КОЙ Е РАЗМОТАЛ ЦЯЛАТА ТОАЛЕТНА ХАРТИЯ!! КАЗВАЙТЕ ВЕДНАГА!!
  К. З. джумиар беше!
  К. Р. Дж. нееее златимчо беше! а ас сега секи момент ше саборя купата с гроздето!! нале така се заклехме да кажеме!
  К. З. оффффффф!!111 джуми, по добре млакни!
  Ч. Т. И ПОСЛЕДНО! КОЙ РАЗМОТА ТОАЛЕТНАТА ХАРТИЯ!!
  К. З. Ч, сичко шети обесня веднага. фсъшнос приздрака од полелея беше! тука сега както виждаж има едим приздрак на полелея дето ние се стремиме даго фанеме штото…
  Ч. Т. ААААА, СТРЕМИТЕ СЕ, ЗНАЧИ!!
  К. З. еми стремиме се… кода праиме…

 • цуни гуни руми джуми

  К. Р. монче! я бърже застани мирно и си кажи името!
  К. Р. Дж. цуни гуни руми джуми
  К. Р. КАКВОООООО!!1
  К. Р. Дж. ЦУНИ ГУНИ РУМИ ДЖУМИИИИИИИ!!
  К. Р. каква е тая велика глупос!!! я се цтегни! и бес това преличаш по скоро на кифленски кльочодаржател одколкото на бритамски котарак какъфто се претполага че си!!1
  К. Р. Дж. еми Ч.Т. така ми вика. штоооо? да не значи нешто лошо??
  К. Р. ти май неси ного умен, а? ас на твоите годими вече работех!! а ти тука ЦУНИ ГУНИ!!1 ШТО ЗА ОЛЕГОФРЕМИЯ!! ТИ ДАНЕ СИ ПЛЮШЕНО МЕЧЕМЦЕ!
  К. Р. Дж. несам ле?? штото Ч.Т. ми каза че съм.
  К. Р. НЕ Я СЛУШАЙ ТАЯ ПЦИХОПАТКА! ТИСИ РУМЕН ДЖУМИАР! МОЯТ ЕДИНСТВЕМ СИН И ПРЯК НАСЛЕДМИК!! КАКВИ СА ТИЯ ГЛЕЗОТИИ!!11!
  К. Р. Дж. тихо мяуко. слушай сега! π¶@#& ¶¶$$$*****
  К. Р. КАКВО БЕШЕ ТОВА?!
  К. Р. Дж. ПРЪДСНАХ!!!11
  К. Р. е тва вече е мъшка прикаска!

 • МРАЗА КОДКИ!!!1

  добардем. започван тихо и бавно тая история зада не препадне някой. нали ги знаете ония моменти ф живота когато си чукнал дъмцето и си мислиж че вече няма повече накаде по зле да стане и тогава садбата те тупва изодзат по-рамото и ти казва ТАКА ЛЕ СИ МИСЛИЖ ПРЕЯЧЕЛ! Я МИ ПОДРЪШ САМО ЗА МЯУКО ДАМСКАТА ЧАМТА! и тогава вече става наистима цтрашмо. мяукияд сиф човек зат златим е синът ми румен джумиар който съшто дойде да живее оназ и за сажалемие дистамциомните на масата неса за тях а за телевизорад. несам мислил че някога ште го кажа но ас наистима МРАЗА КОДКИ!!!1 ТУК СТАНА КАТ ДЕЦКА ГРАДИМА!! АС ЖИВЕЯ Ф АДАТ!!111 така че ако видите един голям и красиф сиф котарак да седи безотешем на прозорецад на третия еташ някаде около плоштадт цлавейкоф и даси говори сам, молява дайте мо един отровем лаврак зада прекратите мъките мо!!1 (емотиком жива дане бях) (емотиком харакири) (емотиком растрел за сички замесени)
 • зехтим най после проговори!!

  ф епицемтара на сабитията – вашият цмел, обективем и непоткупен репортер котаракад румен който ше вземе сега ено имтервю специялно за ваз дирекно од заподозремият, зада излезе на бял свят истимата такава каквато е!!1
  К. Р. ей ти!! рижия! каксе казваж?
  К. З. златим кашоноф разсадникоф, блог 10, фхот В като варма.
  К. Р. разсадникоф?? ти да не прецтавляваж някакаф разсат за тигар!! каква по-рода си?
  К. З. ми незнам да сам чак по-рода… може и тигар да стана но може и да сам обикновем.
  К. Р. е как така не знаеж!! мяука ти тигар ле а?
  К. З. мяука ми не я помна ного а тадко ми несам го виждал.
  К. Р. лошоооооо! ми ти начи може сякаф даси! може даси и ирламдец кат те глебам! ние тука не харесваме ирламци!!
  К. З. оу! ми езвеняван се! а кои сте вие тука?
  К. Р. ми осномно ние тука сме АС! АСАМ ЦТРАХОТНИЯД И НЕВЕРОЯТЕМ КОТАРАК РУМЕН, ТИГАРАТ НА СЕДЕМТE КЬОФТЕТА, ОСКВЕРМИТЕЛЯТ НА ЦВЕШТЕНАТА ЛАВАМДУЛА, ЯДЯШТИЯТ Ф НОШТА, ТАЙСТВЕНИЯД ПО-ХИТИТЕЛ НА ЦТИКИТАТА И СВИДЕТЕЛ НА ВАРТЯШТАТА СЕ ПЕРАЛМЯ ОТ СЕДМИЯ ДЕМ!!111 И НЕТЕ ХАРЕСВАН!!1
  К. З. оооооо какво хубаво име имаж! апак ас те харесван! и се надяван като по-расна да стана като тебе! неискан да ставан тигар.
  К. Р. какво имаж напредвит? как така като мене!
  К. З. ми такъф голям и сиф и хубаф и висок и съшто искан да имам такава гъзта козима и дълги мостаци! а съшто и найвече така уууумен и добъъъъър като тебе искан да бъда!! може ле може ле може ле може ле може ле може ле!!!1
  К. Р. МЛЪКВАЙ!! НЕМОЖЕ!!1 НИКОЙ НЕМОЖЕ ДА СТАНЕ КАТО МЕНЕ! НЕ СТАВАЙ ЦМЕШЕМ!! ТО КО БЕШЕ ТОЛКОВА ЛЕСНООО… ТО СЕКИ ШТЕШЕ ДА СТАНЕ КАТО МЕНЕ!! НЕ ЛЕ!!! но ми харесва чеси амбицйозем! това е добре. ела тогава да ти по-кажа каде седи роял хранинат. така се става като мене най бърже. или айде не точно като мене, но поне по-добен. някакво бледо по-добие искан да кажа. клето ено такова. айде идвай! и си измий краката преди ядене че меришад!!1

 • ного ва молa!!1

  ако някой знае кой е тос червен човек ф къштата ми дами каже!!!1 Ч.Т. го доведе уикемда и одтогава тарчи ис дневната сe ено има люта чушка ф дупето, глеба налудничаво, ходи по-вечето време настрани или по-стените, бие се саз някакви ваображаеми хора, ползва ми пренадлежностите, еде пед пъти колкото мене и издава цвимски звуци като еде!! а като мине по-край Ч.Т. си вирва обажката и нарочно почва да мърка тая конформиска змия! и вище го само как се е качил на масата с мръсните си крака!! КАКВО Е ТОВА НЕШТО БЕ!! И ЗАШТО Е ТОЛКОВА СИТНО И ГРОЗМО!! ТОВА НЕМОЖЕ ДА Е КОДКА!!111 И НАЙ ВЕЧЕ ИСКАН ДА ЗНАМ КОГА ШЕСИ ХОДИ! ас го питан къфси штоси ама той само си отваря озтата апак глаз никакав не издава, само мяуко църка като мижка се ено!! това е крайно по-дозрителмо! може дае плъх!!1
  предупреждаван ви че сега е момента да расхаресате тая цтрамица по-неже имам чуството че ште последват сцени непотходяшти за кодкольобивите ви доши!!!1