БЛОГЪТ НА РУМЕН

 • прикаска за летяштияд хладилмик и цтрахотнияд котарак спасител на народите

  докато сам оште на по-етична вална бързан дави раскажа ф рима ена прикаска дето ас я знам од моята мяука, тя од нейната мяука и така нататак до девето коляно ф случай че ваопште кодките имахме колена. то фсъшнос е ена легемда од котежката митология която се предава од оста на оста на по-колемията. тя се казва

  ПРИКАСКА ЗА ЛЕТЯШТИЯД ХЛАДИЛМИК И ЦТРАХОТНИЯД КОТАРАК ЦПАСИТЕЛ НА НАРОДИТЕ
  айде почван вече! тихо там!!1

  ваф далечни времена
  преди сто по сто лета
  прес реки и пламини
  ваф незнайни нам земи
  по далече и од люлим
  имало един грат чудем
  той се казвал КОД КИБОЛ
  там живели кодки бол

  там ваф котежкото царцтво
  и прекрасно господарцтво
  кодките живели цкромно
  но преятно и цпокойно
  мяуки мижчици ядяли
  съшто брънбари ловяли

  но едим дем за беда
  от незнайна нам земя
  долетял и кацнал там
  бял хладилмик преголям!
  той бил колкото цял блок
  лъскаф и красиф кат бок!

  прес самата мо врата
  носела се меризма
  на локамка и пастед
  на локцозем цладолет
  и най вече по сомрак
  той меришел на лаврак!

  кодките го обградили
  и обеденили сили
  да отворят те вратата
  че да хапнат пребогато
  но обаче тас врата
  някой цинцар за беда
  бил заключил ного здраво
  с катинар саз код направо!

  кодад ного сложем бил
  букви някой бил редил
  кодките кръжали ф плен
  цлюмка точели цял дем
  но като незнаяд кода
  гладен си цтоял народа
  тъстите испосталяли
  апак хърбите омряли!

  и тогава изведнъш
  се явил прекрасем мъш
  той бил хем красиф хем умен
  и комай се казвал РУМЕН
  казал им с мажествем глаз
  БЯС И ТЕНИЯ ЗА ВАЗ!
  ясе бърже одрапнете
  и веднага път сторете
  вий сте мили и разумни
  но сте леко скодоумни
  щом висе яде пастед
  аше мина най отпрет!
  што сте толку прос нарот!
  тос хладилмик има код
  бърже горе прочетете
  и мо кода наберете!
  тази прикаска чодесна
  е като гатамка лесна
  ваф самото й начало
  на ваз кода висе дава
  кода е КИБОЛ народе!
  ето пише си одгоре!
  ся елате си хапнете
  косама си загладете
  а на мене се полага
  сичкияд лаврак ВЕДНАГА!

  и тогава вече цтрахотнияд котарак румен отворил хладилмикад и од него се разнесла чодотворната лековита нежна и пролетна меризма на лаврак од която омрелите кодки васкръснали, лели си набърже по-един коршун, овили си по ена надемица около вратовете, намазали си козимата дебело саз пастед, по-черпили се по-ено цладолетче (аре честито аре наздраве) и друснали ено хорце около големияд бял хладилмик. и поцле сички в грат КОД КИБОЛ заживели пребогато и штасливо прес девет живота в десети!

  БИ МО МЯУКАТА КАК ОГЛАДНЯХ ДОКАТО Я КАЖА ТАЯ ПРИКАСКА!!!11

 • как се обива мигар и другите лоши ралти по-принциб

  фчера научих думата МИГАР и ного добре ми хареса и за това неска сам написал стихотворемие за нея хем дасе опражня. ето сега ште го кажа глатко и изразителмо! тосе казва
  КАК СЕ ОБИВА МИГАР И ДРУГИ ЛОШИ РАЛТИ ПО-ПРИНЦИБ

  мигарад е ного цтрашем
  той жевее прес ношта
  той е мръсен и е прашен
  и се храни саз нешта
  дето ти сиги испуснал
  на земята прес деня

  той се крие е пот леглото
  и ловува сяка нош
  прес деня го няма штото
  е прозрачем. и е лош
  штото сношти ми изяде
  сички тобки пълен кош!

  мигарад е като тигар
  но по-знава се по тва
  че той никога не мига
  зада дебне прес ношта
  цтрашно лъска мо окото
  и ме чака да зацпя

  мигар мигарад незнае
  че тук има алфа мъш
  утре кактоси нехае
  ште мо скоча изведнъш!
  ште го згаштя пот леглото!
  ште мо кажа че е тъп!
  ште мо плюна ваф окото!
  ште мо пръдсна на носът!
  козмите мо ште наскубя!
  манджата мо ште изям!
  и ште го обидя ного обидно!!111
  И ТОЙ ПОВЕЧЕ ВЕЧЕ НЯМА ДАЕ ЖИФ!!!1 ААААА ТВОЙТА КОЖА МЕРИЗЛИВААААА!! ДАСЕ МАХАЖ ОД КЪШТАТА МИ ТАЛАСЪМ КРИВОГЛЕТ! НАПАЛМ ЗАТЕП!!!11 И ДАСИ МИ ВЪРНЕЖ ТОБКИТЕ!!!11!

  оф извенете мяуко си испуснах нервите тука баш накрая и ми обегна ритама

 • искан дави кажа че…

  неска направих поредния си голям пробиф ф науката и сам ного развалнуван! вие знаете ле че жените општувад по-междо си через код? това дето ние го чуваме са само кодираните саопштемия. истимскияд смисал на това което ТЕ казват е савсем различем. неска ас оспях най после да дешифриран един разговор на Ч.Т. с ена нейна преячелка по-телефома посрецтвом сичките си досегашни проучвания в тази облас, ангажирайки на сто процемта моята нечовешка ентелектоалма мошт, както и посрецтвом мяуко поцлушване. САЗ ГОЛЕМИ БУКВИ Е РАЗКОДИРАНОТО САОПШТЕМИЕ. СВОБОДЕН ПРЕВОТ – ВАШ К.Р.
  (телефомад звани. Ч.Т. дига)
  Ч. Т. Здрасти, как си, миличка! = МАХМОРЛУК ЛЕ ИМАЖ? ЗВОЧИЖ КАТО ОД ПРЕИСПОДНЯТА СЕ ЕНО!
  ПР. Ох, много съм добре, муцка! = ЕДВА ОСПЯХ ДА ТИ НАБЕРА ТЕЛЕФОМА СЛЕТ ТРЕТИЯ АЛКАЗАЙЦЕР!
  Ч. Т. Яко ли беше снощи партито? Много ли изтървах? = ДОКОГА ШТЕ СЕ ИЗЛАГАТЕ ПО-БАРОВЕТЕ КАТО ТИНЕЙДЖЪРИ! АСАМ НАТ ТИЯ НЕШТА!!
  ПР. Счупихме се от танци! = ПОТПИРАХМЕ БАРА ДО СУТРИМТА.
  Ч. Т. Всички ли бяхте? Ееее, много се радвам за вас! = И НИКОЙ НЕ МИ ЗВЪННА!! ЩЕ ГНИЕТЕ В АДАТ ПАЧИ МЕРИЗЛИВИ!!1
  ПР. Всички, ами! Ти що не дойде? = ДОБРЕ ЧЕ НЕ ДОЙДЕ, ЧЕ ДА МОЖЕМЕ ДА ТЕ ОПСЪДИМЕ КВА СИ ПСИХОПАТКА!
  Ч. Т. Оф, аз вчера се сцепих от бачкане и не можах да дойда! = ГЛЕБАХ СМЕШНИ КЛИПЧЕТА САЗ ЖИВОТНИ ДО ПЪЛНО УМОПОМРАЧЕНИЕ.
  Пас съм и за тая вечер. Мисля да си почивам. = ЩЕ ГЛЕБАМ СМЕШНИ КЛИПЧЕТА САЗ ЖИВОТНИ ДО ПЪЛНО УМОПОМРАЧЕНИЕ.
  Хайде чао! Супер да си изкарате! = НЕМА ДА ВИ СТЪПИМ! АМАН ОД САМОДЕЙНОС! (СЯ ТУКА ЗА ПОСЛЕДНОТО НЕСАМ СИГОРЕН ДАЛИ НЕ ЗНАЧИ ПО СКОРО „ШТЕ ТАНЦУВАМ КАЗАЧОК ВАРХО ПРЕСНИТЕ ВИ ГРОБОВЕ, ТАХТАБИ СКОДОУМНИ!“ ПО-НЕЖЕ ИМА ЛЕКО ДВОСМИСЛИЕ В ИСКАЗА)

 • трябваше да го кръстят мерислаф!!11

  фчера кактоси бях излезнал мяуко на терацата да вида за омрели оси междо саксиите (ф омрялата оса е най хубавия витамин!) и по-ено време чуван някакаф ацки вой одкам задния двор. и като поглеждан, кой мислиж! оная лиценеприятна болшевижка зган цтрахил застанал баш по-средата на двора, рошаф, надул се като някой пуяк и се развикал колкото мо глас даржи, пре това междо два и четери когато хората цпът!
  К. Р. какво сисе развикал като някой процтак и целянин! тва тука да нети е баштения! тва тука ти е вътрешен двор! општи части са ти това!!
  Ц. РУМЕНЕЕЕЕ!!! СЛИЗАЙ ДОЛО ДАСЕ БИЕМЕ!
  К. Р. не мога! гол сам! ште назтина. невиждаж ле чесан само по КОТюр!!
  Ц. тука сички сме само по КОТюри! несе прави на пренцеса!
  К. Р. бих могал да слезна но се претесняван какъф далгосрочем ефект ште има това вархо показателя “кодка на глава од населемието” ваф квартала.
  Ц. м! ти си се сетил! те сички квартални кодки вече са бременни и без тебе!
  К. Р. такааа ле! и къпаната цтефка ле?
  Ц. особенно па къпаната стефка!
  К. Р. и кой е баштата така дасе каже?
  Ц. ас одкаде да знам! асам боец! не кльокар като теп!
  К. Р. несам кльокар! ас вода интензивен живод ко искаж да знаеж! цношти даже по-чети фанах кръкчето од фенерчето!! а онзидем емперичмо останових че ако спреж да набльодаваш даден молец за ена секумда той афтоматично се дематериализира. това се нарича КВАНТОВА НЕОПРЕДЕЛЕНОС!! така че внимавай сас кого говориж!!!11! а тебе трябваше дате кръстят не цтрахил ами мерислаф! штото меришеж!! отука те померисван къф си исцапан!

 • форест гъмп од борисовата градима преостановява спортната си калиера

  К. Р. снешке ти няма ле да бягаш неска? нали беше нинжа и черма памтера!
  Ч. Т. Не! Имам убийствена мускулна треска! Парализирана съм цялата от дясното кутре наляво.
  К. Р. ако искаж тогава можеме да небягаме заедно!
  Ч. Т. ОК, става! Хайде! Аз почвам!
  К. Р. чакай мяуко! ас сега ставан! то неможе веднага дасе почне!

 • форест гамп од борисовара градима

  преячели мои! неска сутримта Ч.Т. излезе и слет половим час се върна отнякаде в безобразно састоямие, рошава, залита, носа й тече и изглеждаше се ено ше получи секи момент инфаркт!! вече штях да викан по-лиция и линейка ама добре че видях че носи три печени пилемца и две най-ломови торби сас локумки и се оспокоих. явно мисли да живей. чуйте съшто така какъф запис намерих на телефома й мяуко по късно. тя ного обича да си говори сама като ходи, ако несте забелязли. явно записад е вав връска сас това ѝ особедно састоямие:
  „Това повече не може да продължава така! Нощем се будя потна, с мисълта, че днес вече няма какво да обека! Най-лошото е, че и дънките ми вече почнаха да ми отесняват на всички най-неподходящи места. КРАЙ!!! От днес тръгвам да бягам в парка! Днес времето е чудесно, а и е вторник, а вторникът е най-добрият ден за нови начинания. Понеделникът е за аматьорите и невротиците! Ей го паркът къде е! Само трябва да мина по Графа облечена в черно трико като някаква шишкава нинджа, без да губя самообладание и достойнство и съм там. Хайде тръгвам! Аз съм самият Шумахер на джогинга! Федерер на острия завой! Радебергер на издръжливостта и концентрацията! Радербергер е спортист, нали?? Няма значение! Важното е, че съм бърза и яростна като черна пантера и по всяка вероятност поне толкова грациозна! К‘во си ме зяпнал, бе, алоооо! Не си ли виждал бегач на дълги разстояния! ПРОСТАК!!!… Аааууууу! ОГЛЕДАЛНА ВИТРИНА!!
  Какъв шок!!! Не е лесно да не изгубиш самообладание и достойнство, минавайки само по трико пред витрина, в пика на зимната си неугледност. Знам, че качих поне 5 килограма тая зима, ама нямах представа, че явно всички знаят! КОШМАР!!! Трябва моментално да се прибера и да си сложа някаква по-дълга тениска! Най-добре ще е направо да се увия в чаршаф и така да бягам! Оф, май е прекалено късно. Ако мина втори път покрай тая витрина в рамките на 5 мин, ще се срина психически. Продължавам и разчитам, че на връщане ще съм по-слаба. Всъщност аз не бягам за да отслабна! Много ясно! Това са глупости!! За отслабване бягат само повърхностните жени. Аз бягам, защото така се чувствам добре, защото бягането е моята втора природа, даже първа и най-вече защото съм си обещала едно парче пиле и бира за обяд като се върна… ако въобще се върна. Може би толкова ще ми хареса, че ще стигна до Пловдив. Да, най вероятно така ще стане, майна, понеже вече съм избягала поне 16 километра за последните 3 минути. Я да видя. М!! 600 метра за 10 мин. Ама т‘ва е щото спирах на светофарите… Ей го паркът най-после!!! Спасениееее! Поне няма да се блъскам в пешеходци и да им дишам тежко във вратовете като някаква клета потна сексманиячка пред инсулт. Сега ще стане ясно какъв е моят истински джогинг потенциал! Летя като стрелаааааа! Никой не може да ме спреееее!!! Упс! КУЧЕШКО АКО!!!! На косъм ми се размина! Най-често срещаната смърт при бегачите е от подхлъзване на кучешко ако в парка и разбиване на черепа. След това е от спъване в кучешка каишка и разбиване на черепа. После е забиване на много засилен гълъб в спепоочието. Сърдечните атаки са едва на четвърто място. Кой ли ще открие трупа ми? Дали ще съм омазана цялата в кучешко ако? Дано да падна на дясната си страна, че левият ми профил е по-красив. Дано той да е млад и атлетичен, с чувство за хумор! В КАКВО СЕ ЗАБЪРКАХ!!! Това парче пиле, дето съм си го обещала, не е достатъчна мотивация, като се има предвид, че рискувам живота си! Ще си взема цяла печена кокошчица и ще кажа да не ми я нарязват. Математически погледнато цялата кокошчица също е едно парче, к‘во… И две бири! Аз, ако е за по-малко от две бири, въобще не мърдам от вкъщи! И два метра мариновани свински ребърца на барбекю!! И нито кюфте по-малко!!!! Имаме сделка! Дали ги имат тия неща в Маймумарника в момента, че наближавам? Мога да спра за кратка почивка. М! Не работи! Не си знаят интереса тия хора! Ъ!!!! Ми то аз не съм си взела никакви пари, бе! Значи нямам никакъв шанс да се върна с такси! Ей сега вече ще получа паник атака! Ще трябва да бягам и наобратно, няма мърдане!… Я! Още един бегач! Няма да го изпреварвам. Не че не мога, ама ако го изпреваря ще ми види задника и ще разбере че съм тук от отчаяние. Това не трябва да се допуска! Ще поддържам равно темпо зад него за компания. Ама тоя кво се е занабирал по тоя баир, беее! Ама какъв е тоя човек, бееее!! МАНИАК! Въобще няма да се съобразявам с разни маниаци аз! Да се юрка колкото си ще! Изтрябвал ми е! Аз си бягам със собствен ритъм, в собствен шамански коридор! Ритъмът на „ай ъв дъ тайгър“! Добре де, не чак. Може би по-скоро на „болеро“. Няма значение, важното е, че минах половината. На връщане е нанадолнище. Все ще се изтъркалям някак си до вкъщи по силата на гравитацията. Или поне до канала. Преди да припадна, трябва да спра и да чекна в гугъла къде точно се влива Перловската река, щото имам чувството, че именно там ще свърша. Добре, че поне телефона съм си взела. Мисълта да се обадиш на най-добрата си приятелка и да ѝ кажеш „АЗ ВЕЧЕ УМИРАМ, ГОСПОЖА! ПОВЕЧЕ НЯМА ДА СЕ ВИДИМ, ЗА СЪЖАЛЕНИЕ!!“ винаги действа много тонизиращо. Добре, че е нанадолнище поне, че да вдигна малко скоростта. Бърза съм като вятъра! Не можете да ме стигнете, ако ще и срещу мен да бягате! Е, НЕ!!! Текна ми носа и нямам носни кърпички! Начиии от всичко най-много мразя хора, които си секнат носа с ръка по улиците! Има специално място в ада за тях!!! Това посмъртно няма да го направя!… Сигурно изглеждам ужасно с два реда сополи… ДОБРЕ!! ПРЕДАВАМ СЕ! ЩЕ ГОРЯ В АДА И АЗ! Това май вече е дъното… Дано поне да не падна в някоя локва. Не съм сигурна дали въобще ще си направя труда да стана или ще си остана да си живея там на спокойствие. Имам чувството, че бягам вече от поне няколко месеца. Въобще не си спомням какъв беше животът ми преди да стана бегач на дълги разстояния. Какво работих? Имах ли някакъв личен живот? Коя бях аз и защо съм с различни чорапи?? Вероятно няма нищо за помнене. Аз вече съм българският Форест Гъмп от Борисовата градина, ама една идея по-истеричен. И с цици. И с течащ нос. И с ясното съзнание, че тая работа няма да доведе до нищо добро, както и по принцип всичко, с което човек се захваща предиобед. Нищо, карай, айде! Почти съм си вкъщи. Краката ми са тежки като олово. Сто процента оставят кратери в асфалта. Така ѝ се пада на Йордан Кафъндъкова! Остава само да мина покрай витринта за втори път и ако не умра при вида си, ще живея цял живот. Не, това не мога да си го причиня! Ще заобиколя и ще се прибера двайсет минути по-късно, ама поне жива. Един трамвай идва срещу мен, но аз вече съм некст левъл! Бягала съм сто километра, бе, алоооо, к‘во си ми зазвънял като невидял!! Няма да мръдна от релсите! Ти ще ме заобиколиш! Заслужила съм си го! Я покажи малко уважение! Бегач минава тука! Аааааамаха!… Така. Дотук добре. Мисля, че имам талант и даже мисля да се запиша за маратона догодина. Утре пак! Тоя път с носни кърпички, пари, резервна тениска, хавлия, минимум два литра вода, солети, печена кокошчица, два метра свински мариновани ребърца и бира! И задължително омотана в чаршаф!!“

 • приздракад от полелея е шарлатамин!!1

  фчера Ч.Т. излезна да пие бира сас преячелките си и даси говорят на висок глаз разни глупави ралти и дасе кискат като чели се ено кой знае какво станало, штото това е единственото забавлемие достъпно за оскъдния й менталем капацитед, а ас останах фкъшти даси почина мяуко од тоя водопат од бесполезми дошевни акробатики. секи е самотем по-някакви кретерии но не и котаракат ви румен! и сам руменът е румен и засмян! а когато никой него глеба предобива онова решително излъчване на самотен войн в степта готоф на сичко зада постигне своята вазвишена и заветна цел! и точно вече си бях саставил брилянтем подробем план как да преместа вазата от масата на пода с ено движемие когато одкам полелея се чу цкапания глаз на цкапания приздрак од полелея. цкапана ралта, казван ви! това е приздракат на кодката на Ч.Т. която е живяла тука преди мене поради който факт се мисли за голяма шефка но не се е родил оште тоа приздрак дето ште е шеф на котаракът румен.
  П. П. НЕДЕЙ БАРА ВАЗАТА!!
  К. Р. ти пък одкаде знаеж за вазата!
  П. П. мога да чета мисли!
  К. Р. ааааа така лееее!!!1 ми я кажи тогава какво си мислих неска ас!
  П. П. то няма много за четене. лесна работа! чакай да се съсредоточа … “бутче од лаврак … бутче од лаврак … добре че е неделя че да стоя сас рацете в джобовете цял дем … м, ми то ас нямам джобове … слава бого и раце нямам! начи сичко е шес!!1 … трябва да седна да исчисля количеството лаврак на пламетата и саответния мо годишем прирас и да си го распределя ваф вечноста … но първо ше саборя вазата че това мисе вижда по спешно … … бутче од лаврак” … това е общо взето.
  К. Р. АААА НЕ! тоя последния лаврак оште несам си го по-мислил! ШАРЛАТАМКА!!1 ама то и ас мога да чета мисли! коси мислиж ти!!11
  П. П. ами ти кажи, щом можеш да четеш!
  К. Р. тиси мислииииж … ти си мислииииж … ти си мислиж САМО РУМЕН!! ДАЖИВЕЙ ТОС ХУБАВ ЧОВЕК!!!11
  П. П. пффффф! това пък никога не ми е минавало през ума!
  К. Р. ЛЪЕЖЕЖ!!!11 ТОВА Е ПРАКТИЧЕСКИ НЕВАЗМОЖНО! ЕМПЕРИЧНО САМ ГО ДОКАЗАЛ! НАЧИ ОСВЕМ ШАРЛАТАМКА СИ И ЛАЖКИМЯ!! АРЕ МАХАЙ СЕ ОД ПОЛЕЛЕЯ МИ ПАЧА ЛЕТЯШТА! ААААЙДЕ БЯС И ТЕНИЯ ЗАТЕП!!!!1
  1

 • учете математика

  Ч. Т. Абе, Румене, не ти ли се скапва настроението когато вали?
  К. Р. мне. освем само ф случаите когато вали и не съм ял од двайсе минути което на практика глебам да не допускам
  Ч. Т. Е, добре, така като гледаш мократа улица навън, тук-там хора със счупени чадъри, мокрите кашони пред контейнера долу, как продавачите пушат пред магазините си и хвърлят фасовете в локвите, това пране, дето някой е забравил да си прибере снощи и сега виси със страшна сила на простора отсреща и капките, които се стичат по стъклото като нещо средно между шампанско и сълзи, не ти ли става едно клето и безнадеждно?
  К. Р. ахаааааа! вече почнах да те разбиран! начи викаш че ако хората си купят нови чадъри, хубави, кашоните доло прет комейнера исъхнат, продавачите одкажат цигарите, съсетката се научи да си пребира вечер прането и капките намерят някаф по оргинален начин дасе стичад по-стаклото животад ти едва тогава ште предобие най накрая някакаф друк смисал освен да мрънкаш че е кофти времето? правилно ле сам те разбрал? ми не мисла чесно дати кажа. вярното решение на никой проглем неможе дае толкова сложно. чети мяуко математика.
 • ного точки, малко точки, глатката кодка, врабогонката, белоглухата, птицекодката и къпаната цтефка СА НОГО ЦКАПАНИ!!1

  седа си ас неска на прозорецад и си прочиствам гласа и по-ено време глебам доло надойдоха ени … кодки. ама ного така. и седнаха нешто даси говорат и дасе кискат. и си викан бе ас што несе запозная с тия момичета бе! ко толкос! ей така процто ено здрасти да кажа. нале! ас знам езици. шесе опрая някакси. ко!! посресах се мяуко и им викан:
  К. Р. здрейтеееее! как сте момичета! ко прайте?
  К. С. ние сме кодките од задния двор. излезнали сме мяуко на расхотка.
  К. Р. еми ного хубаво сте напраили! как се казвате?
  К. С. тия трите с точките са сестри и се казват Ного Точки, Мяуко Точки и Глатката Кодка (штото тя никакви точки няма), тая черната голямата е Врабогонката, тя е спортиска, оная бялата сас сините очи е Белоглухата Кодка, ама с нея няма смисал дасе говори, штото е глуха като пън и оная там на дарвото е Птицекодката. тя е луда! мисли си че ако слезне од дарвото ште омре! и затова ходи само од клон на клон.
  К. Р. м! е тва сега истимски имена ле са! што така се казвате? ного странно
  К. С. ние тука така се казваме штото несме кръстени ами сме дворни кодки и никой нени е дал име. на нас имена нени трябвад и без друго. ние ного добре си знаеме кои сме. имената са за кучетата. те са объркани саздания.
  К. Р. хм… а ти как се казваш?
  К. С. асам Къпаната Стефка.
  К. Р. я! ето ти имаж име!
  К. С. ама тва е штото мен ме зеха ей тия хора дето живеят тука на фтория еташ, изкъпаха ме и ме кръстиха ме Стефка, ама ас избягах!
  К. Р. и цтрахил има име!
  К. С. него го кръсти твоята Ч.Т. иначе ние тука си мо викаме Страхотигъра. той е ного страшен и се бие! той беше за мяуко домашен, ама сега пак сие тука.
  К. Р. кАжи верно! слезнал е ф двора ле пак!!!11
  К. С. ми даааа. тука сие. и други хора има тука. ного сме.
  К. Р. ти да видиж!! … пък асам Румен! асам ного важен и известем котарак! ного ми е приятмо дасе запознаеме!
  К. С. пффффф! ного си смешен! ние на тебе ти викаме Дебелибузи.
  К. Р. квоооооо! какви Дебелибузи говориж! асам КОТАРАКЪТ РУМЕН! ТИГАРАТ НА СЕДЕМТЕ КЬОФТЕТА, ЯДЯШТИЯТ Ф НОШТА, ОСКВЕРМИТЕЛЯТ НА ЦВЕШТЕНАТА ЛАВАНДУЛА, ЦВИДЕТЕЛЯТ НА ВАРТЯШТАТА СЕ ПЕРАЛМЯ ОД СЕДМИЯ ДЕМ, ПРЪФ НАЦЛЕДНИК НА …
  К. С. момичетаааа айде даси ходиме! дайте да видиме какво става ваф саседния двор. Дебелибузи се побърка!
  К. Р. ми махайте се! ко! изопшто несте ми истрябвали! нямате никакво васпитамие! аре чал! ного сте зле!!!11! САМО РУМЕН!! ДАЖИВЕЙ! ТОС ХУБАФ ЧОВЕК!!1
  К. С. ти си откачалка! асе махан отука!!

 • каза румен

  неска предлаган на вашето внимание ено мое стихотворемие по робард бръмс саз което поздравяван сички колеги на чистачат на моята тоалента. стихотворемието е по истимски случей. сички прилики саз действителни сабития и лица ваопште неса слочайни

  Кой мяука в този късен час?
  АС МЯУКАН – каза Румен.
  Върви си, всички спят у нас!
  А! ДАБЕ! – каза Румен.

  Не зная как си се решил!
  КО ТОЛКОС – каза Румен.
  Ти май си нещо наумил!
  ДА ХАПНА – каза Румен.

  Веднъж щом дам ти аз лаврак,
  ПА ДАЙ МИ! – каза Румен.
  То знам, ще дойдеш утре пак!
  ШЕ ДОЙДА НОГО ЯСНО! БИ МО МЯУКАТА!!!11! СТИГА СИ СЕ ПАЗАРИЛА!- каза Румен.