мирогледат на едим котарак на два месеца

мирогледат на едим котарак на два месеца
28.06.2017 Наталия Атанасова

* само ас сам АС. сичко което не е АС е плячка.
* плячката се различава от АС по-това че е подозрителна и вражеска и трябва своевремедно да се издебне и неотрализира.
* бавната плячка трябва да се дебне дълго понеже се прай.
* неподвижната плячка трябва да се дебне най-дълго понеже е верломна и ного се прай
* когато всичката плячка е неотрализирана може малко да се еде и да се ака. да се еде и да се ака е ОК. да не се еде не е ОК. да не се ака, докато чистачът на тоалетната вечеря, е просташко.
* чистачът на тоалентата се различава от останалата плячка по-това че чисти тоалентата. чехлите примерно или не чистят тоалентата или го правят рядко и тайно. незнам точно и неме интересува.
* АС винаги побеждаван заштото сам най мълниеносен беспоштаден и висок в битка от една страна и от друга страна заштото сам най мълниеносен.