НИТО ДЕМ БЕС ЦПОРТ!!11

НИТО ДЕМ БЕС ЦПОРТ!!11
15.07.2021 Наталия Атанасова

К.Р. златиме, аре дасе гониме, че мяуко да по-цпортуваме.
К.З. добре…
К.Р. пу ас да гоня!
К.З. добре…
К.Р. ами, хайде, бягай де!
К.З. аааа, не. топло ми е. направо идвай и ме фащай.
К.Р. аааа, не. марзи ме. ти ела.
К.З. добре, ама бавно ште стане. вероятно кам слетобеда.
К.Р. неска слетобет ли? закаде си се разбързал! дай да починеме мяуко и утре да довършиме. то е хубаво секи дем да се цпортува!!1