ЕДНО ГОЛЯМО МОЖЕ БИ (слетновогодишно обраштемие кам нациата)

ЕДНО ГОЛЯМО МОЖЕ БИ (слетновогодишно обраштемие кам нациата)
02.01.2023 Наталия Атанасова

преячели мои, най напрягаштото нещо по-праздниците са по-желанията. нова кола, нова къшта, пари, оспех на работното място, почифка на скъп корорт, да станеш шеф, да станеш световноизвестем, да станеш космонафт и прочее мероприятия, които ако реялно трябва да ги испълниш прес новата година, бял дем няма да видиж!! аман од стрес и свръхочаквания!11 затова ас казван:

кажете МОЖЕ БИ на новата кола!!

кажете МОЖЕ БИ на парите!!!

кажете МОЖЕ БИ на оспеха ваф ралтата!!1

кажете МОЖЕ БИ на чисто новото бебе!!!111

КАЖЕТЕ ЕНО ГОЛЯМО И КАТЕГОРИЧНО МОЖЕ БИ НА СИЧКО ТОВА и се варнете на дивама, одкадето започнете да променяте света около себе си мяуко по мяуко. сарма по сарма. кьофте по кьофте. или каквото друго е останало од праздниците.

честита 2023, преячели мои!!
намасте и яваш яваш!!111