СЛЕТ РАЖДАНЕТО НЕШТАТА СЕ ПРОМЕНЯТ

СЛЕТ РАЖДАНЕТО НЕШТАТА СЕ ПРОМЕНЯТ
27.07.2022 Наталия Атанасова

К.Р. бе, май мяуко ми овисна коремат слет раждането.
Ч.Т. Ти не си раждал. Какво раждане?
К.Р. Е, МОЕТО!!111