КОЛЕБНО СОДОКО С ЛАНПИЧКИ (новогодишно обраштемие кам нациата)

КОЛЕБНО СОДОКО С ЛАНПИЧКИ (новогодишно обраштемие кам нациата)
27.12.2022 Наталия Атанасова

кораш, преячели мои, не остана!!1 само да мине и новогодишната ношт за по сигорно и ште ги избутаме оспешно праздниците и тая годима. знам, тежко е, скъпо е, времеемко е, изморително е, нездравословно е, но просто трябва да се направи. няма как. и сега ште ви обесня зашто.

тоя живод не се живее од самосебе си, преячели мои, животат иска живеене, а живеенето изморява. то е нагъсто нагъсто осеяно с всякакви досадни нешта като ходенето на ралта, згъване на чаршафи сас ластици, рязане на ногтите на краката, ваздържание од ваглехидрати, ваздържане од неваздърани реакций, списаци, обажки, сметки, ходене на някаф цкапан цпорт, постоянното оништожително осештане, че не си подбрал точните хранителми добавки, точната професия, точния фрезьор, постоянното оништожително осештане, че денят, ваф който най после ще забравиж йотията фключена, наближава, постоянното оништожително осештане, че всичко е наред само превидно, постоянното оништожително осештане, че ДНЕС ВЕЧЕ ЗАДАЛЖИТЕЛНО НЕШТО ТРЯБВА ДА СЕ НАПРАВИ!!1111

и вечните вапроси – каде збърках? доколко е фатално това? зашто винаги съм на две противоположни мнения по важните вапроси? ште се оправи ли тая даржава? и ас ли ште полодея като сички останали? докога ште витае моето опус витае? какво по-дяволите се случва сас скапаното ми кондалини?22 няма ли вече да се сабужда!!11 и ас лс ште свърша в слаткарница счела сас содокото?? и кога някой най после ште стане като мъш и ште земе решемие последно рЕторика или рИторика!!1 АМАН!11111

и оште – смазвашта либса на чудеса на дневна база, почти никакви невероятни обрати, знанието, че няма да ти се размине. какво ли? нищо няма да ти се размине, ного ясно! и най непреятното од сичко – знанието, че едим светал дем, точно когато най мяуко по-дозираш, ти ште бъдеш разоблечен и тогава вече ште е твърде късно за каквото и да е!!111

ами то, преячели мои, ваф едим момент вапросат има ле живод слет смарта започва да ти става безразличем. това, което те валнува истимски е, има ле живод по-време на живота, не ле?

и затова някаде кам края на годимата о сички наз се надига ено желамие сичко това да спре!! и палим колебните ланбички и го спираме!!1 праздниците са, зада се прави това нешто синхромно, од сички едновременно. прецтавяте ле си, ако всеки го правеше както и когато го осети! штеше да настъпи ацка соматоха!!111 слава бого ено нешто поне на тоя свяд е измислено като хората!!1

ТА ЧЕСТИТИ ПРАЗДНИЦИ, ПРЕЯЧЕЛИ МОИ!!11

и после какво ле? ами после гасиме ланбичките и започваме одначало. и ако ного искате лъч надежда, ето го:

СИЧКИ ШТЕ ПРЕМИНЕМЕ ПРЕС ТОВА ЗАЕДНО!1111