СНЕШКИНИ ВАЛНЕМИЯ

СНЕШКИНИ ВАЛНЕМИЯ
21.06.2022 Наталия Атанасова

преячели мои, ако неска ви изглеждан искльочителмо досадЕн, то най вероятмо е, заштото съм. од няколко дми Ч.Т. снове ис къштата и обеснява как тя, видите ле, кам края на седмицата штяла целокупно да заминава на море, се ено чудо невиждано!! се ено тя е одкрила морето!!1 деноношно слушан как сега тя като отидела на морето и как там штяло вече сичко да се промени, и тя штяла да стане ноф човек, по-зитивен едим такъф, и как човек като е сас по-зитивна нагласа, тогава фселемата го забелязвала това нешто и се скубчвала вархо него да мо оправи бакиите. нештата най после штели си дойдат на местата, заштото космическияд рет штял да навлезне и ваф нейнияд живод, който по-принциб бил АТ, но това било само временно, докато не замине. веднъш заминала, коловозите на садбата ѝ штели да кажат ШТРАК, да се прегропират и да я поведат кам място на дошевен конфорт, калориен баламс и нежни вални од ведра перисталтика.

и оште:

– край морето храната садължала нула калорий или най ного ена-две, но од дребен штам.
– въздохат там не садържал пестециди както ваф града, ами садържал специално садаржамие, което те кара да спреш дасе мислиш за червей за извесно време.
– плуването оправяло дископатията. за дископатия несам ного сигорем, но мисла, че е патологично састоямие пре което засегнатото леце започва да танцува комполсивно винаги, когато мо пуснат диско.
– ваф цлъмчевите лачи имало ного витамин Д, какъфто ваф норвегия напримерно изопшто нямало и на хората там им се налага да потдържат висок стандарт на живот, зада не се депресират, докато ни е тука като се назобаме сас витамин Д, можеме да го караме сафсем прес просото и дане ни прави никакво фпечатлемие. и прочее…

и то се вадят ени рокли от не по-дозирани места, то се пее самартайм сас чуство, то се седи само по-бамски, ама сас гръп кам голямото оглебало и сас ено друго мяуко оглебало ваф раце. това нешто аз не разбиран зашто се прави. слет това се правят десед-двайсе клека и пак се глеба по-съштата схема. местериозма ралта…

ваопште царят ени небивали превазбуда и ваодошевлемие, а както вие добре знаете, асам човек доста скептичем кам този рот дошевни движемия пре жените. никога не водят до ништо добро. а ваф комкретния случей сас сигорнос ште се стигне най ного до ексесивна опотреба на активем въглем и алказайцер. но ена жена реши ле да се егзалтира, кой сам ас зада я спра. просто едим отегчем до мозака на космите си котараг.