ПОСКАЧАТ НА ПАРМО

ПОСКАЧАТ НА ПАРМО
11.10.2019 Наталия Атанасова
К.З. слава бого, и тая зима цвърши! екстра!! избутахме я криво ляво…
К.Р. глупозти! не може ено нешто да цвърши преди да е започнало!!1
К.З. ааааа, така леееее! а как ште по-знаеме когато почне зимата?
К.Р. по-това че ште пуснад пармото.
К.З. кои са ТЕ?
К.Р. поскачите на пармо, естествемо!!
К.З. а ТЕ сега каде го даржад?
К.Р. ваф ена голяма траба пот земята.
К.З. ооооооо, коуко са жестоки! горкото пармо!1! ама зашто са го затворили пот земята!!11
К.Р. НОГО СИ ЗЛЕ!! АМИ ЗАШТОТО АКО СЕ ВИХРИ ЦЕЛОГОДИШМО ШТЕ ПРЕДЕЗВИКА ПАРМИКОФ ЕФЕКТ, НОГО ЯСНО!!1 стига ми задава цигамски вапроси!!
слет което златим се омисли прекомерно и седна и написа следното стихотворемие:

НОГО МЕ Е ЦТРАХ ОД ПОСКАЧАТ НА ПАРМО!!

поскачат на пармо е цтрашем човек
той цпи пот земята на прашем дьошек
висок е за трима, дебеу е за двама
и зарад него оназ пармо няма!!

той е кисеу и мрачем, ошат и космат!!
следи есемта на раждиф цифербуат
штом зимата почне, той пармото пуска
и после пироми еде на закузка!!11!