ПЕСЕМ ЗА ЕДИМ КОТАРАК, КОЙТО ИЗОПШТО НЕ КРАДЕ

ПЕСЕМ ЗА ЕДИМ КОТАРАК, КОЙТО ИЗОПШТО НЕ КРАДЕ
24.12.2020 Наталия Атанасова

преячели на шефа, фмомента седа на перваза и чакан да дойде диадо коледа. той идва од небето сас шейна, заштото доло както виждате няма каде да пракира човекад!!1 за довечера сам мо подготвиу едим кавар на „тиха нош“ който да мо изпеа, зада ми даде най хубавияд по-дарак на мене! ного се валнуван!! ДО ПОЛОШОШ ОСТАВАТ САМО 12 ЧАСА, 26 МЕНУТИ И 8 СЕКУМДИ!!!111… но кой ти ги брои…
междовременно ште ви я испеа на ваз за репетиция мяуко. почван.

тиииха нооош, свяааата нооош
клееет златииим
неее е лооош
той е слууушал и е яааал
и редооовем сън е цпааал
и никак не прави белииииииииии
но само когато зацпииииииииии

тиииха нооош, свяааата нооош
клееет златииим
неее е лооош
тооой изооопшто не крадеее
освем саааамо зада едеее
и никак не рови в боклукаааааа
освем понякога од цкукаааааааа

и освем това, тва дето Ч.Т. казва, чесан биу кодкокоросвау шефа да отвориме двамата хладилмика точно преди бъдни вечер и да езедеме сармите е клевета! ние посно не едеме!! мерси!!! и коя е тя, че да говори такива ралти за мене!!1 просто ена магазинерка сас лактозна непоносимос!!!111 а сега, мили ми диадо коледа, когато се обеди сам коуко сам добър, вече можеш дами дадеж преголемияд и ного приятем по-дарак изненада, който е само замен!!!!!