ПАНДЕМИЧЕМ БРИФИНК

ПАНДЕМИЧЕМ БРИФИНК
12.05.2020 Наталия Атанасова

преячели мои, прецтои брифинк од домашнияд ни антикризисем штап за борба сас послецтвията од ко вид 19 на тереторията на нашияд дом, известем оште като ОНАЗ.

за по-следните два месеца 49 са потвардените случаи на преяждане ваф апартамента. активните области са 4, като распределемието по региоми е следното: 13 на трапезарната маса, 45 на терасата, 67 ваф цпалмята и од по-следното демоноштие имаме за сажелемие и едим новорегистриран случей на преяждане на територията на бамята.
сас тревога следиме темденцията за тичане ваф парка, което за сажелемие зачестява. општо за периода ваф нашето домакимство са 9 неоспешни и 2 сравнително осаштествени опита, но пика тепърва прецтои, за което съдиме по появата на ноф чифт маратомки за бягане, туба фастомгел, както и мелицимско оборудване пот формата едим брой апарат за кръвно.
за последните два месеца регистрираните случеи на онлайн пианство са 15. изследвани са по метода “ти везна е са можеш ле да направиш”. ваф резолтат на проведена проверка ваф 8 од тези случеи е остановен махморлук на следваштия дем. за штастие сичките са лекувани амболатормо и засега нямаме случей на хоспеталезиране.
општо за периода кам 17 часа фчера имаме вече 4 регистрирани случея на коронавирос на нервна почва срет почистваштия перцонал, като синптомите варирад од пъбка на носа до горешт спор сас телевизорад. излекувани засега нямаме. и няма и да имаме струва мисе.
очартава се съшто така остар недостик на облекло за перцонала поради преминаването на два размера по-голям номер облекло.
и последно – оназ имаме и едим случей на повърнати 3 ластика за коса и четварт най-ломова торбичка од рижа кодка по-ради което ас лично ваф качеството си на шеф на штаба сам поставил диягноза “ентелект несавместим сас живота” и сам карантенирал лецето златим разсадникоф ваф цпалмята за 14 дми или до изясняване опстоятелствата пре които мо се е наложило да еде най-лом и даси вързва косата сас ластици.

та така стояд нештата фкъшти. как е оваз по-ложемието?