ФОТКРИТО МОРЕ

ФОТКРИТО МОРЕ
22.12.2020 Наталия Атанасова

К.З. капетан хаджитемзоф, КАПЕТАН ХАДЖИТЕМЗОФ!!!11 фдясно наборт виждан вражески плавателем сът!!!! да викан ле есоес?
К.Р. ЕСОЕС НЕСЕ “ВИКА”, МАТРОЗ РАЗСАДНИКОФ!!! колко е вражески садът?
К.З. НОГО, КАПЕТАНЕ!!!1
К.Р. а колко е павателем?
К.З. мяуко до средно.
К.Р. цпокойно, матроз разсаднокоф!! ТОВА Е ПРАХОЦМОКАЧКАТА!!!1