ТРУДНО СЕ НАМИРА…

ТРУДНО СЕ НАМИРА…
02.10.2020 Наталия Атанасова

„трудно се намира черна кодка в тъмна стая, особенно когато кодката е рижа“
златуций