ЛЕЦЕТО ПРЕСТЪПНИК

ЛЕЦЕТО ПРЕСТЪПНИК
11.10.2022 Наталия Атанасова

К.З.
оглебалце, я кажи
оглебалце, не лажи
кой те тебе тези дми
толкос цкапано строши?

О.
ти, златиме, за беда.
но добре, че си малча
и при сички по-дозремия
се размина саз кавга.

К.З.
нямам цпомен да сам ас!
не забравяй, че оназ
скита се и друга кодка
с мяуко тромава по-хотка.

О.
бърже в мене поглебни
с собствените си очи!
на престъпника лецето
запечатано е, ето!!1