ЧИСТАЧАД НА ТОАЛЕНТАТА ИСТРЕШТЯВА, 568 123 ЕПИЗОТ

ЧИСТАЧАД НА ТОАЛЕНТАТА ИСТРЕШТЯВА, 568 123 ЕПИЗОТ
06.12.2019 Наталия Атанасова

здравейте преячели на шефа! ваф живота на секи има два перйода – преди и слет войната, преди и слет развода, преди и слет като се маскирах на перверзатив на оня хеолин… и ваф моя живод е така. дела го на преди и слеткато стъпих на котлома, като фторияд периот од живота ми започна онзидем. предварителмо бях направил сички неопходими исчислемия, така че да се преземя ваф темджерата сас лештата, обачееее ваф последния момент нешто се обърка и се озовах вархо котлома! а вархо котлома не е никак приятмо, преячели на шефа, особенно когато е горешт!!1 но това далеч не беше най цтрашното! най цтрашното настана когато дойде Ч.Т., дигна ме ваф въздоха да ми висат крачката и почна! цетиран по-памет:

„ах ти исчадие адово! сега ако ми омреш, шете обия!!1 одкакто ви зех сас румен бял ден несам видяла!! освен е тия простотий, дето ми ги сервирате секи дем, (СЕКИ БОЖИ ДЕМ!!!) съм преживяла и нешта, дето и на враговете си не по-желаван! пренесла сам тонове сякакаф матрял! искала сам сякакаф рот ослуги од сякакви хора! подмазвала сам се и сам заплашвала ваф вашето име – и двете са еднакво онизителни! явявала сам се на сцена прет стотици непознати хора ваф претсмътрно састоямие. два пъти по три часа сам давала афтографи од ваше име с 39 градоса температура и цвимски гриб на чело! висяла сам маса часове на компа! по-лучила сам трицифрено чесло лични саопштемия сас мемета и цнимки на кодки и сам одговорила НА СЯКО ЕДНО ПО-ОДДЕЛНО!! ваф интернед има мои цнимки на които изглеждан кошмарно! ваф живиад живод изглеждан кошмарно! од два месеца несам си бъркала ф носа! досадила сам на сичките си преячели сас вашите простотий, заштото просто вече не мога да спра да мисла на глаз! направо незнам как ме тарпяд, пресветата дева од главадодупе да ги по-живи, миличките! по-стоянно тарча из улиците с чамта на колелца като някаква бабичка, по-неже все нешто някаде трябва дасе занесе! апартаментад ми е цклад! неделята ми е понеделмик! ваф офисад на кориерите ми се по-диграват зат гарба! сигорна сам сто про! на сичкото одгоре ако някога напусна работа при ваз, никой никога няма да ме наеме и за мазач на фелии с масло! вече сам извесна като лудата с кодките, което си е социалмо и кариерно самообийство одсякаде! искам доховен напредак а полочавам само физически опадак! И КАК СМЕЕШ ТИ ПРИ ТОВА ПО-ЛОЖЕМИЕ ДА МИ СТЪПВАШ НА ГОРЕШТИЯ КОТЛОМ!! ТИ САРЦЕ ИМАШ ЛИ!!!!11 М?? ОДГОВОРИ, ТИ САРЦЕ ИМАШ ЛИ ПИТАМТА!!!1111“

и това беше само ваведемието преячели на шефа. слет това Ч.Т. говори докато започна да й фарчи пяна од остата, досуш като хитлер прет хитлерюгент! после се пооспокои, отиде на компа и написа обява:

„заменям румен и златим за половимка хамстер и обажка од знатна рипка“

и накрая я истри и заспа…