АКО МЕ НЯМАШЕ МЕН ЦЕЛИЯД ВАОПШТЕ И ДАЖЕ НИ НАЙ МЯУКО

АКО МЕ НЯМАШЕ МЕН ЦЕЛИЯД ВАОПШТЕ И ДАЖЕ НИ НАЙ МЯУКО
20.05.2021 Наталия Атанасова

преячели на шефа, Ч.Т. напоследак постоямно по-фтаря, че пишман е станала, че ме е зела, штото съм ѝ сасипау апартамента и живота, но пак добре, че тя ме била зела, штото ако ме бил зел човек сас слаба пцихика, кой знаело как штяло да мо се отрази и каква ослуга сам штял да направя на човечеството, ако ваопште генерауно ме е нямало никога, но за съжалемие било твърде късно, по-неже вече очевидно ме има. затова ас неска сам написау ено цтихотворемие, което искан да го по-светя на нея и другите Ч.Т. саз нейната садба. то се казва

АКО МЕ НЯМАШЕ МЕН ЦЕЛИЯД ВАОПШТЕ И ДАЖЕ НИ НАЙ МЯУКО

ако ме нямаше ваопште на тоя свяд
ас нямаше изопшто дасам лош
и нямаше да вия прес ношта
та вместо да сануваш златен грош
да трябва да ми сипеш пак храна

ако ме нямаше мен целияд ваопште
ас нямаше навярно да крада
дори когато хапваж си кьофте
или пък рипка пържена с пьоре
ас нямаше до тебе да седя

и да броя кьофтемцата златисти
чаршафите ти штяха да са чисти
а не като сега ваф рижи косми
диванат штеше да като за прет гости
и връските ти штяха даса цели
вазглавничките штяха даса бели
пердетата сафем даса бес дубки
и нито косам ф ни ена обуфка
водата в чашата ти нямаше да лоча
ваф темджерата нямаше да цкоча
и никак даже нямаше да искан
ф легенат ф бамята да се ис… къпя (тука мяуко цемзура се наложи, че да не изгубиме естетиката на смисала)

НО

ако ме нямаше ваопште на тоя свяд
ас нямаше изопшто дасам риш
и нямаше да мъркан шумно ф такт
докато ти опитваж се да цпиш
да може твоят сън да е благат
(е, са, можеше само тихичко някак да мъркан, евентоалмо)

ако ме нямаше, очите ми едва ли
зелеми штяха да са, както са сега
навярно штяха някак даса вяли
и рятка штеше да е моята коса
а не копринена каквато е сега
(и даже, дане казван голяма дума, ама вероятно и обажката ми штеше да е мяуко по къса, кой знае. ама само мяуко де)

ако изопшто мен ме нямаше ваопште
ас претоплаган, че ошите ми навярно
не биха били никак тъй бескайни
и нямаше да чуван тъй добре
когато ми крештиж, че пак сам згафиу и че секи момент ште пуснеж жауба фав комисията за заштита на по-требителя од рижи кодки, заштото това твоето не е живод!!!1

ако ме нямаше изопшто на света
незнам кой штеше да е тоукова златинен
че чак да цпи с отворена оста
това е аргоментат ми най силем!!!1111

саз което считан, че казосат е решем. плюсовете очевидно накланят везмите ваф моя поуза и при сички положемия излиза, че добре че сам родиу на тоя свяд тук и сега!!1 НЕ ЛЕ???2