ЗЛАТИМ ПОЛОЧАВА РАЗДВОЕМИЕ НА КОДКОСТТА

ЗЛАТИМ ПОЛОЧАВА РАЗДВОЕМИЕ НА КОДКОСТТА
28.04.2022 Наталия Атанасова

преячели на шефа, неска стана голяма издъмка. направо незнам одкаде да започна.

абе…

абе, има ени такива хора, дето само като ги видиж и направо ти идва да престъпиш кам престаплемие, бес ваопште да се обесняваш! те не само са ожасно уоши, ами и знаят ного да говорят и неможеж нито да ги натприказваш, нито да ги обидиш, заштото освем това те никога не слушад каквото им се казва.

такава е сфраката, която живее ей тука на дарвото ваф вътрешния двор. ОЖАСЕМ ЧОВЕК!!! тя първо се казваше сия, но одкакто се научи да лети, расправя, че се казвала летисия. ного важно!! ако ште грация брунелеска да се казваше, трябва да знаете, че аз ваопште не я навиждам!!111 зашто ле? ами заштото е ожасна кльокарка!!! по-цял дем седи на дарвото сас цкапанияд си мегафом и крешти някакви ного гадни нешта по-адрез на сички саседи – как караканчеф биу аукохолик, как терзиев биу имау льобовница, която не била ништо особедно, АМА СЕ ПАК, как кузманова била ацка селямка, заштото сичко запържвала и как Ч.Т. била лудата с кодките, ДА ПАЗИ ГОСПОТ БОК!!1

фчера вече надмина сички грамици, заштото каза, че шефад биу наднормен, а асам биу ентелектоално презезвикан, пре което аз вече целияд се ядосах и направо полодиах изванматочно!!!11 обаче лошото е, че летисия тия ралти ги крешти од дарвото, а ас чак до там немога да цкоча, за сажелемие.

неска на обят обаче си бях легнау мяуко да си по-чина и сам зацпаааууууу… ама хубаво така… далбоко… чак остата ми се беше отворила… и кактоси цпя се сештан – ама, то хората насън могат да летят, бе!! е са вече ште ѝ нанеса тежак цпомен на тая пача!!1

и ставан ас ваф саня си, оправям си преческата мяуко коукото да несам рошаф, заштото никой не зима насериозмо рошави отмастители, сас два маха на лапите се озоваван на дарвото право пре летисия и я зграпчван за гушата саз ногтите!!1111

И ТОЧНО ВАФ ТОЗИ МОМЕНТ ЧУВАН ПРЕСЛАТКИЯ ШУМ ОД ОТВАРЯНЕТО НА ХЛАДИЛМИКА, пре което санят ми се развакоомира и реско получих раздвоемие на кодкостта!!!11 по-ловината ми кодкост се сабуди и самоотвержено хукна кам хладилмика, се ено досега е правила кардио, а другата ми по-ловина остана сас летисия на дарвото да я стиска за гушата.

само че тая фтората ми по-ловина не ми е съвфсем истимска, заштото е од саня, а не од живия живод. веднага загубих контроу вархо нея и за мой най-голям ужес, ваф по-следния момент преди сафсем да избледнее, я чух да казва на летисия „и да знаеж съшто така, че неска шефа има запек, ас растройство, а Ч.Т. тик на лявото око и обриф по-корема, че кой знае пак какви боклуци е яла”.

и затова неска бързан дави я раскажа тая история преди летисия да е напълнила целия грат прес мегафона. претпочитан даго чуете од мен, одкоукото од тая паршивата кльокарка!!1