за ентелегентния избор

за ентелегентния избор
31.08.2017 Наталия Атанасова
К. Р. ела бързичко и отвори врата на терацата! бърже бърже БЪРЖЕЕЕЕЕ

Ч. Т. Какво толкова спешно има!
К. Р. секи момент може да поискам да излезна. на терацата е копона! има мохи за ловене и боцилек за дегостиране. съшто цтрахил се вижда подобре и ако се прецеля ше го плюна право ф децятката, НО ОД ДРУГА СТРАНА ного пече, плочките са кофти цвят дето неми отива, ного е тясно и ваопште е пълна мизерия! няа да им цтъпим!
Ч. Т. Последно, ще излизаш или не!
К. Р. стига препира като неква истеричка! само истериците зимате емоционални решения. ентелегентния избор изицква време. А ЕНТЕЛЕГЕНТНОС, МИЛИЧКА, Е ДА МОЖЕШ ДА АРГОМЕНТИРАШ ДВЕ ПРОТИВОПОЛОЖНИ ТВАРДЕНИЯ ЕДНАКВО ДОБРЕ