ЦТРАХЪТ Е ОСОБЕННО НЕШТО, А НИЕ СМЕ ОБИКНОВЕМНИ

ЦТРАХЪТ Е ОСОБЕННО НЕШТО, А НИЕ СМЕ ОБИКНОВЕМНИ
25.10.2019 Наталия Атанасова

езвенете ме ако се по-фтарян, но ште се по-третя. еми пак се наложи да излезна ваф нелегалнос, преячели на шефа. стана така, че е са бес да искан изядох пържените ейца! еми на секи се случва, не ле!! ас оште като ги по-мерисах од цпалмята, веднага разбрах какво ште стане, ама викам си, дай да ида само да ги по-глебна, пък може и дане ги изям. обаче ги изядох!! сичките! и съшто имаше на масата цпагети од цношти, които си закичих дами висат на ошите за настроемие. и Ч.Т. като дойде, и като се ядоса цялата и като се распиштяяяя! и наете ле какво ми каза! освем че ме нарече нежно цвете на ранната по-квара и че с тия спагети сам бил кат жената на шлиман, дето шлиман като намерил сакровиштето и я цнимал накичена с него, каза оште че штяла даме даде на ашурбанипал, навуходоносор и по-по-катепетъл!!!1 е са штяла даим звъмне в тоя момент!! ас тия хора неги знам кои са, обаче мисла, чеса някакви цтрашни хора особенно по-следнияд и сега ного ме е цтрах!!1 А ЦТРАХЪТ Е ОСОБЕННО НЕШТО, ПРЕЯЧЕЛИНА ШЕФА!! НИЕ СМЕ ОБИКНОВЕМНИ, А ТО Е ОСОБЕННО!!11 и затова сега сам се цкрил пак на рафтовете и сам се ваобразил на лесица, зада може като дойдат тия хора даме земат, да кажат “ааааааа, това не е лецето разсадникоф! това мяуко прелича на него, но предимно е ена лесица и затова ние, цтрашните хора, ште си тръгнеме одтука!” и даси тръгнат. това е мояд план. друк исхот ас не виждан од саздалото се по-ложемие.