ТЕШКО ДЕЦТВО

ТЕШКО ДЕЦТВО
22.01.2021 Наталия Атанасова

К.Р. зашто ваф тази къшта на златим се проштава винаги когато краде! асам протиф!!1
Ч.Т. Защото е имал тежко детство. Все пак е намерен изоставен в кашон.
К.Р. и ас имах тешко децтво!!!11
Ч.Т. Глупости! Няма нищо такова!
К.Р. е как! оште на шес месеца тежах четери килограма!!!!