НОВА ГОДИМА В ДЕЦКАТА ГРАДИМА – КРАТАК РАСКАС

НОВА ГОДИМА В ДЕЦКАТА ГРАДИМА – КРАТАК РАСКАС
03.12.2019 Наталия Атанасова

неска ного ме марзи. мисла че така се е зародил жанра “кратак раскас” – посрецтвом марзеливи писатели. мояд кратак раскас за деня е по действителем случей, расказан ми од Ч.Т. действието се развива ного одавна, когато Ч.Т. е била оште дете – някаде две хиляди годими назат ваф времето. тогава христоз оште не е бил родем и хората по-нашите шерини неса празнували коледа, а само нова годима. ето го:

НОВА ГОДИМА В ДЕЦКАТА ГРАДИМА

днес сас трепет ф дошата за пръф път ваф живота си младата дрогарка кунчева се преоблече като диадо мрас.