МЕНЮТО НА БЕДНИТЕ

МЕНЮТО НА БЕДНИТЕ
03.04.2020 Наталия Атанасова

Ч.Т. Златине, защо, за бога, ядеш салфетки!?
К.З. заштото сме бедни.
Ч.Т. Глупости! Имаш гранули в купичката!
К.З. ако бяхме богати, штях да ям тоалента хартия.