МАЙСТОРАТ ПО-БАМИТЕ част фтора

МАЙСТОРАТ ПО-БАМИТЕ част фтора
09.07.2021 Наталия Атанасова

преячели на шефа, ако някога сте се чудели как ще започне краяд на света, аше ви кажа – саз скапанияд брат пид ште започне! ето как!!11 са ше обесна.

както знаете, оназ вече две седмици имаме маестор. той първо махна плочките в бамята и аси мислех, че това е краяд на света, ама то това било само началото. кам настояштияд момент, обаче, той вече е махнау и плочките на терацата, както и половината паркед на дневната. сичко е ваф черен най-лом, прахоляк и фасове. няма ми ги вече и саксийте саз каранфил на терацата и кухнята ми, кадето асе качвах да ближа измитите чиний, няма ми… абе няма какво да изброяван. вече сичко ми го няма.

и, дави кажа чесно, за сичко е виновен тоя гадняр БРАТ ПИД!!!1 ена вечер след като Ч.Т. изглеба филмат „боен клуп“, стана од дивама, застана ваф средата на дневната и заяви: ТАКА ПО-ВЕЧЕ НЕ МОЖЕ ДА ПРОДАЛЖАВА!! КЪШТАТА НИ ПРЕЛИЧА НА КЪШТАТА НА БРАТ ПИД ОД ТОЯ ФИЛМ, БЕ! АС ЖИВЕЯ КАТО ШИЗОФРЕНЕН ШЕФ НА ТЕРОРИСТИЧНА АНДЪРГРАУНД ОРГАНИЗАЦИЯ! СИЧКО СЕ РАЗКАПВА!! СКОРО ЕНА ВОДА НЯМА ДА МОГА ДА СИ НАЛЕЯ ОД МИФКАТА, БЕС БАТЕРИЯТА ДА МИ ОСТАНЕ ВАФ РАКАТА! ТОВА НЕ Е СЕРЙОЗНО ЗА ЖЕНА НА МОЯТА ВЪЗРАС! КРАЙ!!!11 ЗАПОЧВАМЕ РЕМОНТ, МОНЧЕТА! ОТИВАМ ДАВИ КУПЯ ТРОДОВАШКИ РАКАВИЧКИ!!! ето така започна сичко, преячели на шефа.

фмомента тука секи се штура насам-натам, гледа кат сатрапин и крешти:

ШЕФАТ: КАДЕ МИ Е ОБЯДАТ!!!11
МАЕСТОРАД: БЕГАЙ, ВЕ МУШМУЛ! СНЕЖАНО, РАСКАРАЙ ГО ТОЯ! гле кво става тука! да # скапаните плочки да #! глей как се чупат! едно време кви плочки имаше! така не може да се работи! ########!!!!111 ####! ################!!! #################################!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! (# = нецензорна дума)
САСЕТКАТА: престанете вече сас тоя ремонт! асам хоум офис! така не може дасе работи!!!1
Ч.Т. да не би да предлагаж да седа на плоча и без нито една мифка ваф апартамента, докато се пенсионираж!!!!! саааамо проглеми отсякаде, начиии!! така не може дасе работи!
МАЕСТОРАД: я да си влизаш обратно ваф апартаментад, че #####! #############!! #####################################################################!!!!111
САСЕТКАТА: ########################################################################################!!!!!!
Ч.Т. #########################################################################################################################################################!!!!!!11111
ШЕФАТ: ПОВЪРНАХ КОСМИ! НОГО СА ГАДНИ! НЯКОЙ ВЕДНАГА ДА ПО-ЧИСТИ!!11

и това няма край! затова ас са мисла да се опакован ей ваф тоя кашом и да се пратя по-кориер някаде далеч од тук, кадето ремонтад оште не е изобретем. някой да знае каде е това място?