КОГАТО ПРОВЕРЯВАЖ ДАЛИ ВЕЧЕ НЕ Е ОМРЯЛА, НО ИСКАЖ ДАСИ ДЕСКРЕТЕН