ИСТИМСКИ ЦЕНИТЕЛ НА ФИЛМОВОТО ИСКУЗТВО

ИСТИМСКИ ЦЕНИТЕЛ НА ФИЛМОВОТО ИСКУЗТВО
05.05.2020 Наталия Атанасова

К.З. молята, посни пак филмад одначалото.
Ч.Т. Ама ти не го гледаш!
К.З. обожаван да не гледан филми! а точно този искан да не го гледан оште веднъш!!1