ИСТИМСКИ ЦЕНИТЕЛ НА ФОЛМОВОТО ИСКУЗТВО

ИСТИМСКИ ЦЕНИТЕЛ НА ФОЛМОВОТО ИСКУЗТВО
05.05.2020 Наталия Атанасова

К.З. молята, посни пак филмад одначалото.
Ч.Т. Ама ти не го гледаш!
К.З. обожаван да не гледан филми! а точно този искан да не го гледан оште веднъш!!1