ИМЕТО НА ИСКУЗТВОТО

ИМЕТО НА ИСКУЗТВОТО
12.07.2022 Наталия Атанасова

К.Р. МАСЛИМКИТЕ!!!1 маслимките ги свали за мене сичките!! и сиремцето и него!!!! и двете парчемца искан!!!1
К.З. еееее, то така за мене ништо няма да остане!!1
К.Р. златиме, саз тоя манталитед никога няма да станеж професионалем крадец! така може да расаждава само едим аматьор! искузтво се прави заради самото искузтво, а не за облаги!! неси ли чувал израза ВИМЕТО НА ИСКУЗТВОТО!!!!
К.З ОФФФ, ДА, ВИМЕТО, ДОБРЕ!!1… а какво ште кажеме на Ч.Т. като се върне од тоалентата и по-пита каде са ѝ маслимките?
К.Р. каквото обикновемно ѝ казваме – че сме ги дали на някакви много бедни, но чисти и васпитани изванземни, които са по-чукали на прозореца да по-питат за пътя, по-неже сасе загубили.
К.З. ама това по-следнияд път не мина ваопште!
К.Р. мене това вече неме касае. и бес това винаги само теп наказват.