форест гъмп од борисовата градима преостановява спортната си калиера

форест гъмп од борисовата градима преостановява спортната си калиера
14.03.2018 Наталия Атанасова

К. Р. снешке ти няма ле да бягаш неска? нали беше нинжа и черма памтера!
Ч. Т. Не! Имам убийствена мускулна треска! Парализирана съм цялата от дясното кутре наляво.
К. Р. ако искаж тогава можеме да небягаме заедно!
Ч. Т. ОК, става! Хайде! Аз почвам!
К. Р. чакай мяуко! ас сега ставан! то неможе веднага дасе почне!