ДЕДОВАТА ТИ КОЛЕБНА!!1

ДЕДОВАТА ТИ КОЛЕБНА!!1
25.12.2022 Наталия Атанасова

седиме си сношти саз златим, шетаме си ис кухнята и по-едно време чуваме как на вратата се ползва званец: ЗВЪНК-ЗВОООННННККККК!111
К.Р. кой звани?
К.П. Имате пратка.
К.Р. ти да неси добрияд старец?
К.П. Не съм чак толкова стар, но може и така да се каже. Дължите сто двайсет и седем лева и тридесет и пет стотинки и усмивка.
К.З. как така далжиме? първо напърво ние сме кодки и неможеме дасе осмихваме. и фторо нафторо нямаме тоукова ного пари. ште се пазариме! предлаган ти педесе и четери цтотимки суха пара. тоукава имам пот дивама.
К.Р. млакни, златиме!!1 изопшто няма дасе пазариме! колебните по-дараци са бесплатми!1 тоя е шерлатамин!!1
К.П. Ще отворите ли да си вземете пратката или не? Дължите сто и …
К.Р. МОШЕМНИК!11 ништо нети далжиме!! раскарай се монументално одтука, дедовата ти колебна!!11111 Ч.Т. каза да отваряме само ако дойде бадко коледа!!1
К.П. Не съм никакъв Дядо Коледа. Аз съм куриер Портаров от куриерска фирма…
К.Р. оооо, портароф, ти ле си! ами, така кажи!! РАСКАРАЙ СЕ МОНУМЕНТАЛНО ОД ТУКА, ТВОЯТА КОЖА КОРИЕРСКА!!111 ние нужда од рокли сас леопардоф примт и полеестерни палта саз дълак косам нямаме!!11 последното имаше розово сардсе од пайети на гарба сас размерите на аляска!!1 а, да, и някакаф ного цкапан парфюн „дочно и камбана” май се казваше и май пак ти го донесе! искан дати кажа, че ти, портароф, имаж одвратителем фкуз! ного ти е цкапана цтоката!!11
К.П. Оффф, винаги има проблеми на тоя адрес! Мога ли да говоря с някой възрастен.
К.Р. няма смисал. ште настъпиш тешка мотика. ясно си спомням, че теб Ч.Т. веднъш те нарече „слога на сатаната” и каза оште че ти и твояд брандиран мекробус като цяло прецтавлявате едим од комниците на апокалипсисад!! 1111 ако я извикаме, до 5 менути по-лицията ште те репатрира пренодително. нея съшто.
К.П. О, това тук ли се случи! Всички сте луди в тая къща!
К.З. ааа, не така!! ас несам! неси ле чувал, че НЕ Е ЛУТ КОЙТО ЕДЕ БАМИЦАТА!!111 ваф тази къшта това сан ас – златим, известем по коледа и като дон диарио!! искан само од льобопицтво да попитан какво носиж тоя пъд?
К.П. Храна за две котки за половин година. НО СЕГА ВИ КАЗВАМ ДОВИЖДАНЕ И СЕ НАДЯВМ НИКОГА ПОВЕЧЕ ДА НЕ СЕ ВИДИМ!
К.Р. И К.З. О, НЕ!!111 ПОРТАРОФ!!!! ПОРТАРОООООООООФ!!1 СТАНА ГОЛЯМА ГРЕЖКА!! ВАРНИ СЕ ВЕДНАГАААА!!1111 ПОРТАРОООООООООФ!!!! ПЕДЕСЕТ И ЧЕТЕРИ ЦТОТИМКИ СА СИ ПАРИ ВАФ НАШИ ДМИ!! ЗАМИСЛИ СЕ!!!111