ФСЕЛЕМАТА НА ПРЕБЛИЖАВАШТИТЕ СЕ ЛЕТА

ФСЕЛЕМАТА НА ПРЕБЛИЖАВАШТИТЕ СЕ ЛЕТА
19.10.2021 Наталия Атанасова

преячели мои, напоследак постоямно слушан Ч.Т. дасе оплаква од времето – гадно било, цкапано било, действало ѝ било на пцихиката. ПФ! няма си друга ралта времето, че ше седне да ѝ действа точно на нейната пцихика! се ено е цемтара на фселемата и сички сас нея се занимавад! вие прецтавяте ле си как времето, садбата, кармата, касмета и самият госпот бок се сабрали и си казали „мончета, кво ше праиме неска! искате ле напримерно да прецакаме снешка од плоштадт цлавейкоф!!1“ ПЪЛЕМ АПСУРТ!!11 ама тя така сиго прецтавя. като почне дасе натценява начиии…

но нека дасе върнеме на времето. искан да ви кажа, че времето, колкото и да е лошо има ена ного добра черта, която е комстантна и тя е, че то така е остроено, че варви само напрет. по-този начим лятото може само дасе преблежава и никога дасе оддалечава. така напримерно, до лятото фмомента остават да речеме седем месеца, слет два месеца, ште оставад пед и така нататака. ако времето варвеше назат, слет два месеца штяха да остават девед месеца, а ако варвеше настрани, по мои последни исчислемия, слет зимата штеше да следва песем на роси цакирилова.

та искан да кажа, че пак касмет сме искарали!! живееме ваф фселема, ваф която летата винаги се преближават и няма начим дасе оддалечат!!11 а това е ена доста преятна переспектива, не ле! не мисла, че сяка фселема може дасе по-хвали сас толкова хубаво време!! даже е добре това даго напишеме на фхода на самата ни фселема:

„ДОБРЕ ДОШЛИ ВАФ ФСЕЛЕМАТА НА ПРЕБЛИЖАВАШТИТЕ СЕ ЛЕТА! ЖЕЛАЕМЕ ВИ ПРЕЯТЕМ ПРЕСТОЙ!
ОД МЕСНАТА ОПРАВА И К.Р.“

добре ште е за торизама.