ДА БРЪКНЕЖ ИЛИ ДА НЕ БРЪКНЕЖ???2 ТОВА Е ВАПРОСАТ!!!11

ДА БРЪКНЕЖ ИЛИ ДА НЕ БРЪКНЕЖ???2 ТОВА Е ВАПРОСАТ!!!11
30.08.2022 Наталия Атанасова

дали е по достоймо да по-насяж
забраните бескрайни на чистача
на твойта ароматна тоалента
и клет пот бремето да се ваздържаж
ИЛИ васправил своята обажка гордо
пламтяшта като меч обгърнад ф пламак
свободен от дошевните окови
забравил гнет опълчвайки се смело
да влезнеш в бидка сас братвежа на закона
и свойта рижа лапа ти да пъхнеж
до лакатя ваф чашата с водата
пре все че скоро с нея си заровиу
ф тоалентата сакровиште несметно…

часът дойде, преячели на шефа,
ваф който ас престъпвам кам дела
заштото размисалат прави ни пазлифци
а вий спомнете мойте грехове
в моленията си камто небето.