АМГЕЛИ ПОТ ПРЕКРИТИЕ

АМГЕЛИ ПОТ ПРЕКРИТИЕ
08.01.2020 Наталия Атанасова

К.З. шефе, така като ме гледаж, милслиж ле че е вазможно човек като мене току што да е прегризау кабеуат на слошауките на Ч.Т… по-неже имам извесни по-дозремия?
К.Р. вече няма значемие!! просто млакни и продалжавай да гледаж ф тавама!!111