КРАЙНА ФАЗА НА СОЦИЯЛНАТА ЕЗОЛАЦИА

КРАЙНА ФАЗА НА СОЦИЯЛНАТА ЕЗОЛАЦИА
01.04.2020 Наталия Атанасова

три осномни вапроса се оформяд вече кам настояштия момент:
1. кой дем сме неска?
2. кои бяхме ние?
3. ас кой од нас бях??222 грубо така. спорет ваз.