ИМАМ ПРЕЯЧЕЛИ НА ВИСОКИ ПО-ЗИЦИИ

ИМАМ ПРЕЯЧЕЛИ НА ВИСОКИ ПО-ЗИЦИИ
13.01.2022 Наталия Атанасова

преячели мои, неска е тринайсто чесло од месеца, което е моето штасливо чесло. сабуждан се ас сутримта и точно претфкусван чодесния дем, който ме очаква и глебам – няма ми закузката! поставян го аз на вапрос това нешто, обаче Ч.Т. вика – няма неска закузка. отиваме е са като си испиа кафето на ветеринатор да ви земат годишмите профелактичми иследвания, а те се зимат на гладмо! ас ного се ядосах, заштото просто ненавиждан да правя каквото и да е на гладмо, освен да ям!! и докато си формолиран мисалта ваф смисал на вазражемие, Ч.Т. ни натъпка ваф котешките чамти и ни по-несе кам колата.

човек ваф такива моменти става релегиозем. Котче наш, викам си ас ваф ома си, дето си на небето, ако е вазможно, нека тази горчива чаша ме отмине! нети се бъркан. тиси прецени, като виждаш ситоациата каква е. и престигаме на колата ние и какво да видиме – задната гума апсолютно плозка!!1 се ено някой я е пробол сас остар предмет! Ч.Т. вика, че сигорно някой лош човек я е намушкал, заштото не сме спрели точно пот нашата си колоперация, ами прет чужда. но ас знам истимата каква е. така че ако неска сутримта сте видели човек сас остар предмет ваф раката си да обикаля около мяуките пед кйошета, да знаете, че може и да сте видели самияд госпот бок!!1111

абе друго си е да си сас връски!111