ЗЛАТОКОСКА И ЧЕРВЕНОБУСКА

ЗЛАТОКОСКА И ЧЕРВЕНОБУСКА
11.05.2021 Наталия Атанасова

К.Р. златиме, добре се пак, че не сме жемски кодки, заштото сигорно Ч.Т. штеше да ни кръсти златокоска и червенобуска. АТ!!!1
К.З. аннн ко?? и аз коя од двете граждамки штях да съм??222
К.Р. е!! мисли мяуко! асам румен, значи штях да съм червенобуска! тогава затеп по-метода на исключването какво остава?
К.З. за менееее… за мене… еми, за мене остава кьофтето ваф дамската чамта на Ч.Т., дето тя го зе од кръчмата да ни го даде, обаче го забрави и го разнася вече четери дми. и по-неже червенобуска вече нали я исключихме, кьофтето остава за мен!!1 ЦЕЛИЧКОТО!!!11
К.Р. НЕ!!! затеп остава златокоска!
К.З. анннн, незнам шефе, ас някакси претпочитан кьофтето…