ЯЙЧИЦАТА НА ЗЛАТИМ

ЯЙЧИЦАТА НА ЗЛАТИМ
28.07.2022 Наталия Атанасова

Ч.Т. Злателине, дай едно руло тоалетна хартия, че ще влизам в тоалетната!
К.З. НЕМОЖЕ!!! сичките са фсе за мен!
Ч.Т. Златьо, дай бърже, че ми е спешно!
К.З. ти прикаската за косето-босето и лъжи-лиска од рамбо силек нали я знаеж: първияд дем – косемце-босемце, дай ено ейчице, фторияд дем – косемце-босемце, дай ено ейчице, и като цвършили ейчицата ваф гнездото, знаеж ле какво мо казала?
Ч.Т. Какво?
К.З. казала мо, тогава теп ште изям!!!1
Ч.Т. Хайде, стига глупости! Знаеш, че не ям котки!
К.З. ас нямах претвит, че точно ште ме изедеш…