ВАОБРАЖАЕМИТЕ ХОРА ОМИРАТ САМО ВРЕМЕННО

ВАОБРАЖАЕМИТЕ ХОРА ОМИРАТ САМО ВРЕМЕННО
02.06.2020 Наталия Атанасова

К.Р. разсадникоф, забогами!! зашто си обил празчо и заякат сас дранчаштото дупе!!!11
К.З. несам ги обивау! те сами си омряха!
К.Р. од какво си омряха, вимето на офца!!!
К.З. омряха фчера на рождемния ми дем од преяждане. кажете мо, мончета!
ПР. и З.Д.Д. САМИ СИ ОМРЯХМЕ ФЧЕРА НА РОЖДЕМНИЯ МО ДЕМ ОД ПРЕЯЖДАНЕ!!!
К.З. ето, видя ле!
К.Р. ааа, добре. и сега какво ште ги правиме такива омрели?
К.З. те са омрели временно, нале мончета.
ПР. и. З.Д.Д. ВРЕМЕННО СМЕ ОМРЕЛИ!!!
К.Р. и как го по-стигнаха това нешто?
К.З. те неса истимски, а който не е истимски омира само временно. ето напримерно валкат од червемата шабчица. на края на прикаската е омрял, обаче когато започнеш да я расказваш наново, той пак е жиф. не ле?
К.Р. жиф е.
К.З. еми и те така. секи момент ште оживеят. само трябва да им сложиме ено норофемче на челцата и са готови. искате ле, мончета?
ПР. и З.Д.Д. ЦВЪРШИ ЛИ ТОРТАТА?
К.З. цвърши
ПР. и З.Д.Д. ЕМИ ТОГАВА НЕИСКАМЕ! ТАКА СМЕ СИ ДОБРЕ.
К.З. ееееех, шефчееее, кво нешто са хората, начи! като ти цвърши торта и го играят омрели!!111 вие несте ми истимски преячели, мончета!!
ПР. и З.Д.Д. ЕМИ НЕСМЕ ИСТИМСКИ! НАЛИ ТИ ГО КАЗА! ПЛЮШЕМИ СМЕ!!!