ТОЧНОСТА КРАСИ ЧОВЕКА

ТОЧНОСТА КРАСИ ЧОВЕКА
22.01.2020 Наталия Атанасова

К.Р. остават 10 менути до обят…
К.З. а сега остават 9 менути и 99 секумди…