ТО ЧОВЕК КАТО НЕ Е ЧОСТВИТЕЛЕМ…

ТО ЧОВЕК КАТО НЕ Е ЧОСТВИТЕЛЕМ…
02.10.2021 Наталия Атанасова

К.Р. златиме, някой идва! я кажи кой е, че имаш по голям ноз.
К.З. сасетката от горния еташ.
К.Р. как по-зна?
К.З. връшта се од църква. мерише на тамян.
К.Р. а сега?
К.З. а сега се пребира децката очителка од доуния еташ. носи бокет хризантени. меришат фкусно!!
К.Р. а сега??
К.З. оспя даси одключи чак с третия ключ, значи е Ч.Т.!! и носи половимка бамичка!!11 УРА, УРА, УРААААА!! ОУ, МОМЕНТ!!!11 меризмата намалява!! спряла се е на междоетажната плоштатка да си я доеде!!111 ееее, нееееее…
Ч.Т. Здравейте! Как сте, момчета!
К.Р. спести си лецемерстването! зашто изяде бамичката! как може да си толкова стисната!!11
Ч.Т. Пф! Стисната! Вашата храна е по-скъпа от моята!
К.Р. НЕ СИЧКО Е ДО ПАРИТЕ, А Е ДО ОТНОШЕМИЕТО!!!
К.З. ДА, ДО ОТНОШЕМИЕТО Е!!11 СЛЕДВАШТИЯ ПЪТ КАТО ФАНА МЕРЕЗЛИФКА, ШТЕ СИ Я ИЗЯМ САМ НА ТЕРАСАТА!!!1 ОБЪРНАТ С ГРЪП!!!!! ДА ВИДИШ ТИ КАК ШТЕ СЕ ПО-ЧУСТВАЖ!!1
Ч.Т. Ще се почувствам пощадена!
К.Р. златиме, остави я. то един човек като не е чоствителем, няма как да го разбере това за мерезлифките…